Karel Šprunk

PhDr. Karel Šprunk (* 1928) vystudoval filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, obor romanistika. Od roku 1962 působil na Univerzitě 17. listopadu (Institut tlumočnictví a překladatelství), odkud byl donucen v průběhu normalizace odejít. Od roku 1991 přednáší filozofii na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy, hlavně filozofickou etiku, politickou filozofii a filozofii umění. Věnuje se překladům filozofické a teologické literatury (Anzenbacherův Úvod do filosofie, Úvod do etiky, Křesťanská sociální etika, Leibnitzova Theodicea, Spaemannova Účelnost jako filosofický problém, z díla Jacquesa Maritaina Člověk a stát, Láska a přátelství, Odpovědnost umělce aj.). V roce 1993 založil spolu s jinými Českou společnost Jacquesa Maritaina. O Jacquesu Maritainovi připravil v Salve 2/2006 tematické číslo.