Lucie Kolářová

Lucie Kolářová, Dr.theol. (*1970) vystudovala teologii na Teologické fakultě JU v Českých Budějovicích, dizertační práci věnovanou antropologickému projektu v teologii Edwarda Schillebeeckxe obhájila na Katholisch-Theologische Privatuniversität v Linci (2009). Od 2010 působí jako odborná asistentka na Katedře teologických věd TF JU v Č. Budějovicích, vyučuje fundamentální a dogmatickou teologii, zaměřuje se na teologickou antropologii a teologii stvoření. Překládá knihy z němčiny a nizozemštiny.