Ludvík Grundman OP

Ludvík Grundman (* 1984) je český dominikán, vystudoval filozofii a teologii v Bordeaux a Toulouse. Roku 2009 složil slavné sliby, roku 2011 byl vysvěcen na kněze. Od roku 2012 je kaplanem KTF UK v Praze.