Markéta Dudziková

Markéta Dudziková, PhD. (* 1984) studovala češtinu a filosofii na Filozofické fakultě UK a teologii na Katolické teologické fakultě UK, doktorskou práci věnovanou pojetí Mojžíše u Filóna Alexandrijského a Řehoře z Nyssy obhájila na Evangelické teologické fakultě UK. Absolvovala studijní pobyty ve Vídni, Frankfurtu nad Mohanem a Bernu. V současné době působí na Evangelické teologické fakultě, kde zabývá vlivem Filóna Alexandrijského na raně křesťanské autory, vyučuje filosofii na gymnáziu a působí v redakci revue Salve a časopisu Reflexe. Je jednou z editorek knihy Filosofie v podzemí – filosofie v zázemí. Podoby filosofie v době normalizace a po sametové revoluci. Z řečtiny přeložila spis Řehoře z Nyssy Mojžíšův život a spolupracuje také na překládání dalších jeho děl.