Martin Bedřich

Mgr. Martin Bedřich, Ph.D. (* 1982) vystudoval bohemistiku a komparatistiku na FF UK. Zabývá se raným novověkem, vztahem obrazu a textu a katolickou literaturou 20. století. Vydal knihy Klášterní kuchařka aneb Oroduj za nás, domácí kuchař (se Zuzannou Bedřichovou a Ondřejem Zátkou; Libri 2004), Dnes jen o té prašivině (korespondence Bohuslava Reynka Tereze Sumové) (s Alešem Palánem; Paseka 2005), Stařec a med (se Zdeňkem Jančaříkem; Portál 2012) aj. Je členem redakční rady revue Souvislosti. V letech 2009–2012 pracoval jako redaktor Nakladatelství Academia. Externě vyučuje na katedře Dějin evropské kultury na KTF UK. Připravuje literární pořady v Dominikánské 8. Recenze, články a studie publikoval v periodikách A2, Perspektivy, Česká literatura, Souvislosti, Beverage et Gastro.