Oldřich Selucký

Oldřich Selucký (* 1955) je televizní scénárista a překladatel. Z francouzštiny přeložil např. knihu Charlese Journeta Zlo (1998), otce Jeronýma Dopisy bratru Patrikovi (2002) či Jeana-Hervé Nicholase Syntéza dogmatické teologie (2003).