Pokyny pro autory

Texty prosím odevzdávejte elektronicky na adresu redakce ve formátu: .doc, .docx, .rtf., .odt

Základní úprava: bez stylů, velikost písma 12, řádkování 1,5, úrovně nadpisů označené /1/, /2/, /3/…

Součástí studie musí být české resumé (5–7 řádků) a medailon autora.

Způsob citace:

monografie:

Christofora Charamsy: Davvero Dio soffre? La Tradizione e l’insegnamento di San Tommaso. Bologna, Edizioni Studio Domenicano 2003 (Claustrum, 21).

článek v časopise:

Dyan Elliott: „Seeing Double: John Gerson, the Discernment of Spirits and Joan of Arc“. IN: The American Historical Review 107, 2002, s. 43–44.

slovníkové heslo:

Gustave Bardy: „Monarchianisme“. IN: Dictionnaire de théologie catholique (edd. Alfred Vacant – Eugène Mangenot – Émile Amann). Paris, Letouzey et Ané [zkracujeme DTC] 1929, sv. X, sl. 2193–2209, zvl. sl. 2194–2204.

Používáme zkratky: tamtéž, Týž, op. cit., srov.