Podpora člena redakční rady Tomáše Petráčka

Prof. PhDr. P. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D., je víc než patnáct let aktivním členem redakční rady revue Salve. Za tu dobu připravil řadu kvalitních a vysoce hodnocených textů či celých čísel (anti-modernismus, Jeruzalémská biblická škola, Pius XII., inkvizice aj.), které se setkaly s pozitivním ohlasem u odborné i širší veřejnosti. Neúnavné práci Tomáše Petráčka vděčíme za mnohé podnětné impulzy v diskuzi o budoucí podobě církve u nás a o vztahu křesťanů k veřejné sféře a k současnému světu.

Nařčení Tomáše Petráčka z překrucování pravdy je vážné tvrzení a jedná se o citelné poškozování jeho profesní pověsti historika. Stíhání tohoto odborníka za prezentování jeho kritických názorů formálním napomínáním a zbavováním úřadu pokládáme rovněž za nepřiměřené. My, podepsaní členové redakční rady revue Salve, dosvědčujeme odbornou i osobní integritu Tomáše Petráčka, a proto postupy církevních představitelů, které nesou rysy mocenských zásahů, považujeme za zcela neadekvátní a neodůvodněné.

Benedikt T. Mohelník OP, šéfredaktor
Martin Bedřich
Petr Beneš CSsR
Filip Boháč OP
Tomasz Dostatni OP
Markéta Dudziková
Ludvík Grundman OP
Klára Jirsová
Dagmar Kopecká
Zuzana Matisovská

Lukáš Nosek
Jiří Pavlík
Josef Prokeš
Oldřich Selucký
Norbert Schmidt
Tomáš Sixta
Petr Štica
Jaroslav Šubrt
Aleš Vandrovec OSB
David Vopřada

Pokyny pro autory

Texty prosím odevzdávejte elektronicky na adresu redakce ve formátu: .doc, .docx, .rtf., .odt

Základní úprava: bez stylů, velikost písma 12, řádkování 1,5, úrovně nadpisů označené /1/, /2/, /3/…

Součástí studie musí být české resumé (5–7 řádků) a medailon autora.

Způsob citace:

monografie:

Christofora Charamsy: Davvero Dio soffre? La Tradizione e l’insegnamento di San Tommaso. Bologna, Edizioni Studio Domenicano 2003 (Claustrum, 21).

článek v časopise:

Dyan Elliott: „Seeing Double: John Gerson, the Discernment of Spirits and Joan of Arc“. IN: The American Historical Review 107, 2002, s. 43–44.

slovníkové heslo:

Gustave Bardy: „Monarchianisme“. IN: Dictionnaire de théologie catholique (edd. Alfred Vacant – Eugène Mangenot – Émile Amann). Paris, Letouzey et Ané [zkracujeme DTC] 1929, sv. X, sl. 2193–2209, zvl. sl. 2194–2204.

Používáme zkratky: tamtéž, Týž, op. cit., srov.