Tomáš Petráček

Prof., PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D. (* 1972) ukončil studium historie na Ústavu hospodářských a sociálních dějin FF UK Praha roku 2002 doktorskou prací Fenomén darovaných lidí v přemyslovských zemích 11. a 12. století (2003). Poté studoval teologii na KTF UK v Praze a ve švýcarském Fribourgu. Je autorem knih Marie-Joseph Lagrange: Bible a historická metoda (2005), Výklad Bible v době (anti-)modernistické krize. Život a dílo Vincenta Zapletala OP (2006), Předobrazy Krista ve Starém zákoně (2007), Bible a moderní kritika (2011) a řady odborných článků. Roku 2008 vyšel jeho překlad knihy B. T. Viviana OP Království Boží v dějinách. Působí jako kněz v Hradci Králové (kaplan akademické obce), přednáší na KTF UK v Praze a na PdF UHK v Hradci Králové.