Tomáš Sixta

Tomáš Sixta (*1994) vystudoval teologii na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy a nyní tamtéž pokračuje v doktorském studiu na Katedře systematické teologie a filosofie. Na Filozofické fakultě téže univerzity dokončuje studium obecné a srovnávací literatury. Věnuje se postmoderní teologii a filozofii, literární teorii a současné české poezii. V zimním semestru akademického roku 2022/23 spoluvyučoval předmět Literatura a teologie na KTF UK.