Tomáš Sixta

Tomáš Sixta (*1994) je doktorandem na Katedře systematické teologie a filosofie Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy a studentem magisterského oboru komparatistika na Filozofické fakultě téže univerzity. Zabývá se mj. současnou (zejm. americkou) teologií a vztahem teologie, literatury a literární vědy.