Zuzana Matisovská

Zuzana Matisovská (* 1995) vystudovala teologii na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Nyní je doktorandkou na Katedře systematické teologie a filosofie tamtéž. Zabývá se sakramentální teologií.