MARITAIN – 2/06

Editorial

Jean Daujat
Maritainovo poslání

Philippe Chenaux
Maritain na úsvitu třetího tisíciletí

Miroslav Novák
Myšlení Jacquesa Maritaina v bývalém Československu

Klára Jelínková
Umění ve filozofii Jacquesa Maritaina

Rozlišovat, ale neoddělovat
Rozhovor s Karlem Šprunkem

Maritain a pravda

Jacques Maritain
Existovat spolu s lidem

Jacques Maritain o antisemitismu

Jacques Maritain
Problém politického sjednocení světa

Jacques Maritain
Přirozená mystická zkušenost a prázdnota

Jacques Maritain v datech

Legenda k obrazovému doprovodu

Recenze

English Summary

celé číslo ke stažení (*.pdf)