NEDĚLE 2/20

Editorial

Pavel Hošek
Šabat a jeho význam v rabínském judaismu

Jiří Pavlík
Sobota a neděle ve starověkém křesťanství

Tomáš Petráček
Platnost, plnění, dispens
K povinnosti nedělní mše v historickém kontextu

Ludvík Armbruster SJ a Jan Regner SJ
Víra a rituál
Zkušenost japonských skrytých křesťanů

Vnímání neděle v české společnosti
Rozhovor se sociologem Vojtěchem Prokešem

Petr Beneš CSsR
Eucharistie jako zdroj křesťanského života

Tomáš Sixta
Křesťanství bez eucharistie – eucharistie bez křesťanství
Teologická reflexe slavení neděle v době koronaviru

Michal Kaplánek
Změní se slavení neděle po koronaviru?

Simone Weilová
Duchovní autobiografie

Anketa o slavení
(Radkin Honzák, Tomáš Holub, Jaroslav Pulkrábek, Jan Rybář SJ, Richard Hlaváček)

„Na horách sám se sebou“
Rozhovor s Josefem Prokešem
Místo legendy k obrazovému doprovodu

English Summary

Obálka ke stažení