OHLASY

4/2017 – EKOLOGIKÁ ETIKA

  • Eko-papež: Debata nad encyklikou Laudato si’
    Dominikánská 8 pondělí 21.května 2018 v 19.30 hod., barokní refektář (vstup Jilská 7a)
    Hosté večera: Frédéric Louzeau – Collège des Bernardins v Paříži, Petr Štica – KTF UK v Praze. Moderoval Benedikt Mohelník. OP

2-3/2017 – ISLÁM

  • Islám: Nové číslo revue Salve
    Dominikánská 8 ve čtvrtek 8. března 2018 v 19.30 hod., barokní refektář (vstup Jilská 7a)
    Hosté večera: Luboš Kropáček, Lukáš Nosek, Norbert Schmidt. Moderoval Martin Bedřich.

1/2017 OBAVY V CÍRKVI

2/2016 – ARABSKÉ KŘESŤANSTVÍ

3/2014 – 25 LET SVOBODY

Revue Salve na TV Noe 
Krasohled, 12. díl. 13. února 2015

4/2013 – PAPEŽOVÉ A KONCIL

1/2013 – SV. KATEŘINA SIENSKÁ

Redakční rada revue Salve v Novém Dvoře, 2013
Arcibiskupství pražské, 15. 1. 2013

4/2011 – INKVIZICE

3/2011 – CZESŁAW MIŁOSZ

2/2011 – KOLUMBA

1/11 – StB A CÍRKEV

3–4/10 – MISIE

2/10 – KNĚŽSTVÍ

  • Vychází nové číslo revue SALVE, o kněžství
    Christnet, 15.7. 2010
  • Salve 2/2010 – kněžství
    Tiskové středisko České biskupské konference, 30. 6. 2010

1/10 – PŘÁTELSTVÍ

  • Salve 1/2010 – Přátelství
    Tiskové středisko České biskupské konference, 13. 5. 2010

4/09 – FRANCOUZSKÝ KATOLICISMUS

  • Debata s Msgr. J. Beauem
    světícím biskupem pařížským, ředitelem kulturně-vzdělávacího centra College des Bernardins
    po mši sv. v akademickém kostele Nejsvětějšího Salvátora, kde bude Msgr. Beau hlavním celebrantem a kazatelem, neděle 18. dubna 2010, 20:00 hodin
  • Msgr. Jérôme Beau
    College des Bernardins – církevní experiment v Paříži
    přednáška s následnou debatou
    Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Thákurova 3, Praha 6
    pondělí 19. dubna 2010, 18:30 hodin
  • Klára Jelínková a Oldřich Selucký
    Francouzská církev včera a dnes
    debatní večer u příležitosti vydání čísla revue Salve 4/09 o církvi ve Francii
    Česká křesťanská akademie Praha 6
    Pastorační středisko pražského arcibiskupství, Praha 6, Kolejní 4
    pondělí 22. března 2010, 20:00 hodin
  • Nové číslo teologické revue Salve
    Tiskové středisko České biskupské konference, 23. 2. 2010

3/09 – JERUZALÉMSKÁ BIBLICKÁ ŠKOLA

  • Cesty víry: Jeruzalémská bible
    Nová verze Knihy knih v českém překladu připravili Oldřich Selucký a Jakub Nosek
    Česká televize 2, 4. dubna 2010
    videozáznam: http://www.ceskatelevize.cz/program/10251031605-05.04.2010-03:25-1-cesty-viry.html
  • Výklad Písma v církvi
    Debatní večer s Tomášem Petráčkem
    ve studentském kostele Nejsvětějšího Salvátora, Praha – Klementinum
    pořádaný ve spolupráci s revue Salve
    úterý 23. března 2010, 20:00 (po mši v 19:00)
  • Teresie Bečková, Jan Fingerland
    Jeruzalémská biblická škola
    Český rozhlas 3 – Vltava, Prameny a proudy
    připraveno ve spolupráci s revue Salve

    28. února 2010, 16:00 hodin
    http://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/prameny_proudy/_zprava/700380
  • Nominace Otakara Karlase a Norberta Schmidta
    za grafickou úpravu revue Salve na cenu Czech Grand Design 2009

    prosinec 2009
  • Jan Paulas: Velké dílo biblistiky na předvánočním trhu
    Katolický týdeník 50/2009, s. 8
  • Slavnostní představení České Jeruzalémské bible
    Tiskové středisko České biskupské konference, 7. 12. 2009
  • Slavnostní představení České Jeruzalémské bible
    s projevy Václava Havla, Dominika Duky OP, Dagmar a Františka X. Halasových,Benedikta Mohelníka OP, Evy Fuchsové a Pavla Mareše
    Spolu s překladem Jeruzalémské bible bylo představeno i číslo Salve o Jeruzalémské biblické škole.
    Salve bylo hlavním mediálním partnerem večera.
    Barokní refektář dominikánského kláštera u Sv. Jiljí,
    středa 16. 12. 2009, 19:00 hodin
    Tiskovou zprávu, přehled mediální odezvy a fotografie z večera
    najdete zde: http://www.op.cz/?a=1&id=370&m=1
  • Salve 3/09 – Jeruzalémská biblická škola
    Tiskové středisko České biskupské konference, 4. 12. 2009

2/09 – KŘESŤANSTVÍ A FILOZOFIE

  • Předvánoční debata křesťanských filozofů
    Provincie Řádu bratří dominikánů, 22.12. 2009
  • Křesťanství a filozofie
    Lenka Karfíková, Erazim Kohák, Tomáš Machula, Jan Sokol, Stanislav Sousedík a Karel Šprunk.

    Debatní večer revue Salve v barokním refektáři
    dominikánského kláštera u Sv. Jiljí,
    moderuje Prokop Brož.
    středa 16. 12. 2009, 19:00 hodin
  • Křesťanská filozofie?
    Debatní večer se Stanislavem Sousedíkem, Karlem Šprunkem a Tomášem Halíkem (moderuje Klára Jelínková)
    ve studentském kostele Nejsvětějšího Salvátora, Praha – Klementinum
    pořádaný ve spolupráci s revue Salve
    úterý 8.12. 2009 v 20:00 hodin
  • Revue Salve 2/09 – křesťanství a filozofie
    Tiskové středisko České biskupské konference, 9. 10. 2009
  • Klaus Müller: Rozum, moderna a papež
    přejato ze Salve do knihy vydané u příležitosti návštěvy
    Sv. otce v České republice v září 2009:
    Benedikt XVI., intelektuál, myslitel, vědec, Praha 2009.

1/09 – ŽIVOT DUCHA

  • Nové číslo revue Salve – Život Ducha
    Tiskové středisko České biskupské konference, 27. 5. 2009

4/08 – POLSKO – PŘEKONAT HRADBY

  • Monika Ciosek: Czesko-polskie fascynacje
    Więż 11/2009, s. 99-104.
    Podrobná reflexe „polského“ čísla Salve
    v renomovaném polském časopise.
  • Petr Příhoda: Czeski kłopot z katolicyzmem
    Gazeta Wyborcza 11. 9. 2009
    překlad textu, který vyšel v revue Salve pod originálním názvem
    Češi a Poláci, jejich víra, zbožnost a vzájemné vztahy
    polský text naleznete zde: http://wyborcza.pl/1,76842,7029184,Czeski_klopot_z_katolicyzmem.html
  • Polská a česká církev ve svobodě
    pořad Teresie Bečkové
    Český rozhlas 1, Radiožurnál, 4.4.2009
    záznam: www.rozhlas.cz/nabozenstvi/zpravy/_zprava/566848
  • Proměny polské a české církve 1989-2009
    Debatní večer revue Salve připravené ve spolupráci s Polským institutem v Praze
    Hosty budou Adam Boniecki, Tomasz Dostatni OP, Dominik Duka OP a Tomáš Halík
    Polský institut, Praha – Staré Město, Malé náměstí 1, (vchod z ulice Karlova 27)
    středa 1.dubna 2009, 18:00 hod
  • Křesťanství v Evropě
    debatní večer s Adamem Bonieckim (moderuje Tomasz Dostatni OP)
    ve studentském kostele Nejsvětějšího Salvátora, Praha – Klementinum
    pořádaný ve spolupráci s revue Salve
    úterý 31.3. 2009 v 19:00 hodin
  • Proměny polské a české církve 1989-2009
    Tiskové středisko České biskupské konference, 19. 3. 2009
  • Revue Salve 4/2008: Polsko – překročit hradby
    Tiskové středisko České biskupské konference, 22. 1. 2009

3/08 – PIUS XII.

  • Představujeme: Salve – revue pro teologii a duchovní život
    RC Monitor 1/2009, s. 15
  • Pius XII. – Hitlerův papež?
    Debatní večer s Tomášem Petráčkem
    ve studentském kostele Nejsvětějšího Salvátora, Praha – Klementinum
    pořádaný ve spolupráci s revue Salve
    (moderuje Norbert Schmidt)
    úterý 9. 12. 2008, 20:00 (po mši v 19:00)
  • Pius XII., nacisté a holokaust
    Černá legenda o velkém papeži

    Debatní večer s Tomášem Petráčkem
    Hradec Králové, Nové Adalbertinum 19. 11. 2008, po mši v 19:30
  • Historický Magazín – Papež Pius XII.
    ČT 24: 1.11.2008 v 21:32 hod
    Diskusní analytický týdeník o historických událostech a jejich aktuálních souvislostech, tentokráte s teologem Tomášem Petráčkem, historikem Jaroslavem Šebkem a královehradecký biskupem Dominikem Dukou.
    Videozáznam:
    http://www.ct24.cz/vysilani/2008/11/01/10095687448-208452801280039-21:32-historicky-magazin/
  • Udělal velký krok, který málokdo docenil
    Rozhovor s biskupem Dominikem Dukou (vedl Martin T. Zikmund)
    Katolický týdeník 42/2008, s. 5
  • Teologická revue Salve: Pius XII. – papež proti totalitám 20. století
    Tiskové středisko České biskupské konference, 9. 10. 2008
  • Rekviem k 50. výročí úmrtí papeže Pia XII.
    katedrála Svatého Ducha, Hradec Králové
    hlavní celebrant: Mons. Dominik Duka OP

    Po mši sv. se uskuteční v biskupské rezidenci
    prezentace nového čísla revue Salve 3/08, které je tématicky věnované tomuto velkému papeži, s možností debaty s otcem biskupem.
    čtvrtek 9. 10. 2008, 18:30 hod.

2/08 – HUDBA A LITURGIE

  • Slavnostní večer k poctě Petra Ebena
    Wolfgang Bretschneider a Schola Gregoriana Pragensis

    Děkovná bohoslužba za dílo Petra Ebena v kostele sv. Jiljí (18:30 hodin)
    Benedikt Mohelník OP, provinciál dominikánů – hlavní celebrant a kazatel
    Wolfgang Bretschneider – varhany
    Schola Gregoriana Pragensis pod vedením Davida Ebena – zpěv
    Navazuje debatní večer s Wolfgangem Bretschneiderem a Davidem Ebenem na téma
    Stará a nová hudba v současné liturgii v barokním refektáři kláštera. (cca 20:00 hodin)
    klášter sv. Jiljí, Husova 8, Staré Město, Praha 1
    středa 10. března 2010, 18:30 hodin
  • Wolfgang Bretschneider
    Liturgická hudba po II. vatikánském koncilu

    přednáška s následnou debatou
    Katolická teologická fakulta
    Univerzity Karlovy v Praze
    Thákurova 3, Praha 6
    čtvrtek 11. března 2010, 18:30 hodin
  • Petr Chaloupský: Posvátná, nebo liturgická hudba?
    (ohlas za debatním večerem)
    Psalterium 1/2009, s.14
  • Josef Štogr: Salve – hudba a liturgie
    (ohlas za debatním večerem)
    Psalterium 6/2008, s. 16
  • Tomáš Slavický: Salve o hudbě a liturgii
    Perspektivy 24/2008, s. 3
  • Posvátná, nebo liturgická hudba?
    debatní večer nad revue Salve 2/08 – hudba a liturgie
    Hosté: Jiří Hodina (Schola Benedicta), František Kunetka (CMTF UP Olomouc), Miroslav Pšenička (biskupství Plzeň) a Tomáš Slavický (AV ČR Praha).
    Panelovou diskusi, která se v závěru otevře i všem přítomným, bude moderovat Vojtěch Eliáš (KTF UK Praha).
    barokní refektář dominikánského kláštera u sv. Jiljí v Praze na Starém Městě, vstup Jilská ul. 7a.
    úterý 2. 12. 2008, 20:00 hod.
  • Jan Kirschner: Devalvuje aktivní zpěv lidu liturgickou hudbu?
    Revue Salve o liturgické hudbě připomíná i první výročí úmrtí skladatele Petra Ebena
    Christnet, 21. 10. 2008
  • Jiří Kub: Polemika s F.K. – spor nebo nepohopení?
    Několik poznámek ke kapitole 3.2 článku Františka Kunetky Musica sacra, nebo musica liturgiae sacrae? v Salve 2/2008
    Psalterium 5/20008, s. 20
  • Jiří Kub: Salve – hudba a liturgie
    O čísle 2/08 revue pro teologii a duchovní život
    Psalterium 5/2008, s. 22
  • Salve
    Jiří Strejc, RegensChori, 11. 9. 2008
  • Salve 2/08 – hudba a liturgie
    Josef Štogr, Trivium 2008/3
  • Revue Salve 2/08 – hudba a liturgie
    Tiskové středisko České biskupské konference, 21. 8. 2008

1/08 – KAZATELSTVÍ

  • Kázání v ekumenické perspektivě
    Tomáš Halík, Benedikt Mohelník OP a další hosté
    Debatní večer po ekumenické bohoslužbě
    ve studentském kostele Nejsvětějšího Salvátora, Praha – Klementinum

    pořádaný ve spolupráci s revue Salve
    (moderuje Martin Bedřich)
    úterý 20. 1. 2009, 20:00 (po bohoslužbě v 19:00)
  • Revue Salve o kazatelství
    Tiskové středisko České biskupské konference, 2. 6. 2008
  • IN SPIRITU VERITATIS
    ALMANACH K 65. NAROZENINÁM DOMINIKA DUKY OP
  • Benedikt Mohelník OP
    Při kontroverzních debatách vždy ožije

    Lidové noviny 10.4. 2010
  • Teresie Bečková
    In Spiritu Veritatis

    Portrét nového pražského arcibiskupa Dominika Duky
    Český rozhlas 3 – Vltava, Prameny a proudy
    7.března 2010, 16:00 hodin
    4.dubna 2010, 18:10 hodin (rozšířený rozhovor)
    http://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/prameny_proudy/_zprava/703584 
    http://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/mimoradneporady/_zprava/717111
  • Cesty víry: Dominik Duka
    připravili P. Chovanec, M. Badal a J. Strach
    Česká televize 2, 10. dubna 2010 (repríza z roku 2008)
    videozáznam:
    http://www.ceskatelevize.cz/program/10169654626.html?nzv=Dominik+Duka
  • Mons. Dominik Duka OP, biskup královéhradecký a šéfredaktor revue Salve,
    byl 13. února 2010 jmenován papežem Benediktem XVI.
    36. arcibiskupem pražským a primasem českým.
  • Jaroslav Med: Kniha, kterou byste neměli přehlédnout
    Perspektivy 21/2008, s. 3.
  • Třikrát narozeniny!
    Martin Kočí, Signály, 17. 6. 2008
  • In Spiritu Veritatis – almanach k 65. narozeninám Dominika Duky OP
    Tiskové středisko České biskupské konference, 22. 5. 2008

4/07 – CO JE TEOLOGIE?

  • Václav Sokol: Betlém
    Instalace v akademickém kostele Nejsv. Salvátora
    Slavnost Narození Páně, 24.12.2009 – svátek Uvedení Páně do chrámu, 2.2. 2010
  • Salve 4/07: Co je teologie?
    Dominik Opatrný, signaly.cz, 2. 4. 2008
  • Nové číslo revue Salve
    Tiskové středisko České biskupské konference, 13. 3. 2008

3/07 – (ANTI-)MODERNISMUS 1907-2007

  • Tomáš Petráček
    100 let od (anti-)modernistické krize
    Česká křesťanská akademie Praha 6 , 12. 5. 2008, 20.00 hodin
  • Křesťanství a moderní svět, demokracie, liberalismus
    Debatní večer ve studentském kostele Nejsvětějšího Salvátora
    Tomáš Halík, Tomáš Petráček (moderuje Norbert Schmidt)

    Praha – Klementinum, sakristie kostela Nejsv. Salvátora
    11. 12. 2007, 19:00
  • Staré a nové v církvi, aneb pravá a nepravá reforma
    Debatní večer pořádaný Akademickou duchovní službou HK a Českou křesťanskou akademií HK
    Tomáš Petráček

    Hradec Králové, Nové Adalbertinum, malý sál, 31. 10. 2007
  • Stoletý zápas církve proti modernímu světu
    Katolický týdeník 42/2007, s. 8.
  • Revue Salve o stoleté polemice
    Tiskové středisko České biskupské konference, 29. 8. 2007

2/07 – PROSTITUCE

  • Lea Ackermannová
    Obchod s lidmi v globalizovaném světě

    Přednáška s následnou debatou na KTF UK
    pořádá Centrum pro studium migrace a revue Salve
    Praha, Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy
    Thákurova 3, Praha 6, učebna P8
    21. 5. 2008, 10:15 hodin
  • Obchod s lidmi a prostituce
    Debatní večer s Leou Ackermannovou, zakladatelkou hnutí SOLWODI
    ve studentském kostele Nejsvětějšího Salvátora v Praze
    pořádaný ve spolupráci s Centrem pro migraci a revue Salve
    Praha – Klementinum, sakristie kostela Nejsv. Salvátora
    (moderuje Albert-Peter Rethmann)
    úterý 20. 5. 2008, 20:00 hodin (po mši sv. v 19:00)
  • Dagmar Pohunková: Dobrá kniha 2007.
    Literární anketa, Katolický týdeník 9/2008, s. 1.
  • Aby se tělo stalo slovem. Teologie těla, část druhá.
    Pokračování úspěšného debatního večera pořádaného
    Akademickou duchovní službou HK a Českou křesťanskou akademií HK
    Pavel Vojtěch Kohut OCD (moderuje Tomáš Petráček)

    Hradec Králové, Nové Adalbertinum, katakomby
    středa 27. 2. 2008, 20:30 hodin
  • Teologie lidského těla a sexu
    Debatní večer ve studentském kostele Nejsvětějšího Salvátora,
    Tomáš Halík, Pavel Vojtěch Kohut OCD (moderuje Norbert Schmidt)

    Praha – Klementinum, sakristie kostela Nejsv. Salvátora
    15. 1. 2008, 19:00
  • Božské a lidské (7/11): Spiritualita a prostituce
    Sedmý díl cyklu “Lidské a Božské – proměny náboženství v postsekulárním světě” má název Spiritualita a prostituce.
    O tzv. nejstarším řemesle a jeho dopadu na devastaci lidské duše, bude autor pořadu, Petr Vaďura, hovořit s teology Albertem-Peterem Rethmannem a René Milfaitem.
    Pořad vznikl ve spolupráci s Revue pro teologii a duchovní život Salve.
    Český Rozhlas 3 – Vltava, Prameny a proudy, 2. 12. 2007, 16:00
    Pořad si lze poslechnou zde: http://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/prameny_proudy/_zprava/402949
  • Aby se tělo stalo slovem…
    Teologická četba lidského těla

    Debatní večer pořádaný Akademickou duchovní službou HK a Českou křesťanskou akademií HK
    Pavel Vojtěch Kohut OCD (moderuje Tomáš Petráček)
    Hradec Králové, Nové Adalbertinum, malý sál
    středa 21.11. 2007, 20:30 hodin
  • Petra Dvořáková: Salve otevřelo téma prostituce
    Listář – cyrilometodějský Časopis, 6. 9. 2007
  • Prostituce není nejstarším řemeslem
    Katolický týdeník 26/2007, s. 2.
  • Katolická charita zavede linku pro zákazníky prostitutek
    Česká tisková kancelář, 22. 6. 2007
  • Richard Vocel: Tisková konference: Problém prostituce nevyřešen
    Tiskové středisko České biskupské konference, 22. 6. 2007
  • Tisková konference u příležitosti vydání revue Salve o prostituci
    Pavel Vojtěch Kohut OCD, Jindřiška Krpálková, René Milfait, Benedikt Mohelník OP, Albert-Peter Rethmann
    Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy, Praha 6 – Dejvice, Thákurova 3
    22. 6. 2007, 14:00

1/07 – TEOLOGIE (A) UMĚNÍ

  • Václav Sokol: Kolínská Kolumba
    Perspektivy 25/2009, s. 3.
  • Stefan Kraus
    Kolumba – Církevní experiment v Kolíně nad Rýnem

    debatní večer v akademickém kostele Nejsv. Salvátora
    Praha – Klementinum
    úterý 10. 11. 2009, 20:00 hodin
  • Stefan Kraus
    „Pozůstalost“ – aktuální výstava Kolumby

    přednáška s následnou debatou
    Katolická teologická fakulta
    Univerzity Karlovy v Praze
    Thákurova 3, Praha 6, učebna P8
    čtvrtek 12. 11. 2009, 15:30 hodin
  • Friedhelm Mennekes SJ
    Akce Manresa
    Joseph Beuys a sv. Ignác z Loyoly

    přednáška s následnou debatou
    připravená ve spolupráci s CTU, Českou provincií SJ a Akademickou farností Praha
    sákristie studentského kostela Nejsvětějšího Salvátora
    Praha – Klementinum
    středa 13. 5. 2009, 19:00 hodin
  • Friedhelm Mennekes SJ
    Rozšířený pojem kříže
    Znamení kříže v díle Josepha Beuyse

    přednáška s následnou debatou připravená ve spolupráci s CTU
    Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
    Thákurova 3, Praha 6, učebna P8
    pondělí 11. 5. 2009, 19:00 hodin
  • Norbert Schmidt
    Víra a moderní umění

    Debatní večer pořádaný Akademickou duchovní službou HK
    Hradec Králové, Nové Adalbertinum
    středa 29. 4. 2009, po mši v 19:30 hodin
  • Romano Guardini o podstatě uměleckého díla
    pořad Marie Jelínkové
    Český rozhlas 1, Radiožurnál, 22.3.2009
    záznam: http://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/zpravy/_zprava/561249
  • Romano Guardini a umění
    Debatní večer s Dr. Walterem Zahnerem (Regensburg)
    ve studentském kostele Nejsvětějšího Salvátora, Praha – Klementinum
    pořádaný ve spolupráci s Centrem teologie a umění při KTF UK, nakladatelstvím Triáda a revue Salve
    (moderuje Norbert Schmidt)
    úterý 10. 3. 2009, 20:00 (po mši v 19:00)
  • Walter Zahner
    Romano Guardini a Rudolf Schwarz

    Přednáška s následnou debatou na KTF UK
    pořádá Centrum teologie a umění, nakladatelství Triáda a revue Salve
    Praha, Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy
    Thákurova 3, Praha 6, učebna P8
    čtvrtek 12.3. 2009, 10:15 hodin
  • Revolver Revue 73/2008
    anketa Událost sezóny 2007/2008
    – Jiří Štourač uvádí revue Salve 1/2007 – teologie (a) umění
    – Pavla Pečinková uvádí přednášku Friedhelma Mennekese SJ Moderní umění ve starém kostele na KTF UK
  • Co je umění?
    Debatní večer s Dr. Pavlou Pěčinkovou
    ve studentském kostele Nejsvětějšího Salvátora, Praha – Klementinum
    pořádaný ve spolupráci s Centrem teologie a umění při KTF UK a revue Salve
    (moderuje Norbert Schmidt)
    úterý 18. 11. 2008, 20:00 (po mši v 19:00)
  • Křesťanství musí být něco tvořivého!
    Církev a umění druhé poloviny 20. století v pohledu
    Marie-Alain Couturiera OP, Msgr. Otto Mauera a Friedhelma Mennekese SJ

    Přednáška Norberta Schmidta s besedou.
    Pořádá farnost Jablonec nad Nisou a Česká křesťanská akademie Český ráj, Železný Brod
    ve spolupráci s revue Salve.
    Římskokatolická fara, Horní náměstí 12, Jablonec nad Nisou
    sobota 11. 10. 2008, 18:00 hod.
  • V tomto kostele se již nemohu modlit?
    Jan Kirschner
    Český bratr 3/2008, s. 15.
  • Friedhelm Mennekes
    Moderní umění ve starém kostele
    Universum 2/2008, s. 13-17.
  • Neoblékejme staré do nových kulis!
    Rozhovor s Janem Regnerem SJ
    (rozhovor vedl Jan Kirschner), Christnet 2. 4. 2008
  • Václav Sokol: Friedhelm Mennekes
    Perspektivy 1/2008, s. 3.
  • Borek Tichý: Jezuita a moderní umění
    Umlaufoviny, Svět kolem nás, 17.12. 2007
  • Moderní umění ve starém kostele
    Friedhelm Mennekes SJ a Kunst-Station Sankt Peter v Kolíně nad Rýnem
    Přednáška prof. Mennekese s následnou debatou na KTF UK (moderuje Norbert Schmidt)
    Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy, Thákurova 3, Praha 6
    čtvrtek 15. 11. 2007, 15:30
  • Křesťanství a současné umění
    Debatní večer s Friedhelmem Mennekesem SJ (Kunst-Station St. Peter, Kolín nad Rýnem, SRN)
    (moderuje Tomáš Halík a Norbert Schmidt)
    ve studenstkém kostele Nejsvětějšího Salvátora v Praze.
    úterý 13. 11. 2007, 19:00
  • Norbert Schmidt: Moderní umění ve starém kostele
    profil – jedinečné projekty německého jezuity a profesora Friedhelma Mennekese
    Art&Antiques, listopad 2007, s. 48.
  • Miloš Doležal: Kostel a umění jako prostor pro otázky
    Perspektivy 11/2007, s. 3.
  • Josef Chuchma: Tipy – časopis Salve
    Kavárna, MF DNES 9. 6. 2007, s. D/8.
  • Salve o vztahu teologie a umění
    Katolický týdeník 17/2007
  • Robert Krumphanzl: Dobrá kniha 2006.
    Literární anketa, Katolický týdeník 6/2007, s. 8.

2/06 – MARITAIN

  • Jaroslav Med: Kniha, kterou byste neměli přehlédnout
    Perspektivy 40/2006, s. 3.

1/06 – MNIŠSTVÍ

  • Vojtěch Tutr: Mniši přežijí kameny
    Christnet, 23. 5. 2006

4/04 – SAKRÁLNÍ ARCHITEKTURA

  • Klemens Richter
    Vývoj liturgického prostoru ve 20. století
    Od podélného ke komuniálnímu prostoru

    přednáška s následnou debatou připravená IES ETF UK
    v rámci semináře Liturgický prostor v současné architektuře
    na ETF UK, www.etf.cuni.cz
    sobota 23. 5. 2009, 10:00 hodin
  • Klemens Richter
    Vztah církve a liturgie
    Příspěvek k recepci II. vatikánského koncilu

    přednáška s následnou debatou
    připravená ve spolupráci s CTU a IES ETF UK

    Katolická teologická fakulta
    Univerzity Karlovy v Praze
    Thákurova 3, Praha 6, učebna P8
    pondělí 25. 5. 2009, 17:10 hodin
  • Norbert Schmidt: Marie-Alain Couturier
    Causa, Reflex 48/2007, s. 72-75.
    http://www.reflex.cz/Clanek30054.html
  • Duch vane, kam chce
    Sakrální umění z pohledu Marie-Alain Couturiera OP
    Přednáška Norberta Schmidta s následnou debatou pořádaná Českou křesťanskou akademií
    moderuje Klára Jelínková
    Pastorační středisko sv. Vojtěcha, Praha 6 – Dejvice, Kolejní 4
    pondělí 6. 2. 2006, 20:00
  • Vojtěch Tutr: Sakrální architektura i morální teologie
    Nový zdroj kvalitních článků z teologie a duchovního života
    Christnet, 24. 1. 2005
  • Revue Salve o sakrální architektuře
    ERA 21 4/2004, s. 5.

2/04 – VÍRA VE FILMU

  • Milan Norbert Badal: Víra ve filmu, aneb redakce Salve podlehla Utrpení Krista
    Christnet, 27. 7. 2004

1/04 – MIGRACE A INTEGRACE

  • Vojtěch Tutr: Cizinci nejsou zbožím
    Katolická církev v ČR odpovídá na výzvu problémů migrace
    Christnet, 10. 5. 2004
  • V křesťanské obci není nikdo cizincem
    Rozhovor s prof. A.-P. Rethmannem
    Christnet, 28. 5. 2004
  • Tisková konference u příležitosti založení Centra pro studium migrace
    a vydání revue Salve o migraci a integraci

    Miloslav kardinál Vlk, Dominik Duka OP, Albert-Peter Rethmann
    Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy, Praha 6 – Dejvice, Thákurova 3
    6. 5. 2004, 14:00
  • CMS – Centrum pro studium migrace na KTF UK v Praze
    www.migration.cz

2/03 – KŘESŤANSTVÍ NA NILU

  • Vojtěch Tutr: Křesťanství na Nilu
    Christnet, 18. 11. 2003