Podpora člena redakční rady Tomáše Petráčka

Prof. PhDr. P. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D., je víc než patnáct let aktivním členem redakční rady revue Salve. Za tu dobu připravil řadu kvalitních a vysoce hodnocených textů či celých čísel (anti-modernismus, Jeruzalémská biblická škola, Pius XII., inkvizice aj.), které se setkaly s pozitivním ohlasem u odborné i širší veřejnosti. Neúnavné práci Tomáše Petráčka vděčíme za mnohé podnětné impulzy v diskuzi o budoucí podobě církve u nás a o vztahu křesťanů k veřejné sféře a k současnému světu.

Nařčení Tomáše Petráčka z překrucování pravdy je vážné tvrzení a jedná se o citelné poškozování jeho profesní pověsti historika. Stíhání tohoto odborníka za prezentování jeho kritických názorů formálním napomínáním a zbavováním úřadu pokládáme rovněž za nepřiměřené. My, podepsaní členové redakční rady revue Salve, dosvědčujeme odbornou i osobní integritu Tomáše Petráčka, a proto postupy církevních představitelů, které nesou rysy mocenských zásahů, považujeme za zcela neadekvátní a neodůvodněné.

Benedikt T. Mohelník OP, šéfredaktor
Martin Bedřich
Petr Beneš CSsR
Filip Boháč OP
Tomasz Dostatni OP
Markéta Dudziková
Ludvík Grundman OP
Klára Jirsová
Dagmar Kopecká
Zuzana Matisovská

Lukáš Nosek
Jiří Pavlík
Josef Prokeš
Oldřich Selucký
Norbert Schmidt
Tomáš Sixta
Petr Štica
Jaroslav Šubrt
Aleš Vandrovec OSB
David Vopřada

OHLASY

4/2017 – EKOLOGIKÁ ETIKA

 • Eko-papež: Debata nad encyklikou Laudato si’
  Dominikánská 8 pondělí 21.května 2018 v 19.30 hod., barokní refektář (vstup Jilská 7a)
  Hosté večera: Frédéric Louzeau – Collège des Bernardins v Paříži, Petr Štica – KTF UK v Praze. Moderoval Benedikt Mohelník. OP

2-3/2017 – ISLÁM

 • Islám: Nové číslo revue Salve
  Dominikánská 8 ve čtvrtek 8. března 2018 v 19.30 hod., barokní refektář (vstup Jilská 7a)
  Hosté večera: Luboš Kropáček, Lukáš Nosek, Norbert Schmidt. Moderoval Martin Bedřich.

1/2017 OBAVY V CÍRKVI

2/2016 – ARABSKÉ KŘESŤANSTVÍ

3/2014 – 25 LET SVOBODY

Revue Salve na TV Noe 
Krasohled, 12. díl. 13. února 2015

4/2013 – PAPEŽOVÉ A KONCIL

1/2013 – SV. KATEŘINA SIENSKÁ

Redakční rada revue Salve v Novém Dvoře, 2013
Arcibiskupství pražské, 15. 1. 2013

4/2011 – INKVIZICE

3/2011 – CZESŁAW MIŁOSZ

2/2011 – KOLUMBA

1/11 – StB A CÍRKEV

3–4/10 – MISIE

2/10 – KNĚŽSTVÍ

 • Vychází nové číslo revue SALVE, o kněžství
  Christnet, 15.7. 2010
 • Salve 2/2010 – kněžství
  Tiskové středisko České biskupské konference, 30. 6. 2010

1/10 – PŘÁTELSTVÍ

 • Salve 1/2010 – Přátelství
  Tiskové středisko České biskupské konference, 13. 5. 2010

4/09 – FRANCOUZSKÝ KATOLICISMUS

 • Debata s Msgr. J. Beauem
  světícím biskupem pařížským, ředitelem kulturně-vzdělávacího centra College des Bernardins
  po mši sv. v akademickém kostele Nejsvětějšího Salvátora, kde bude Msgr. Beau hlavním celebrantem a kazatelem, neděle 18. dubna 2010, 20:00 hodin
 • Msgr. Jérôme Beau
  College des Bernardins – církevní experiment v Paříži
  přednáška s následnou debatou
  Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Thákurova 3, Praha 6
  pondělí 19. dubna 2010, 18:30 hodin
 • Klára Jelínková a Oldřich Selucký
  Francouzská církev včera a dnes
  debatní večer u příležitosti vydání čísla revue Salve 4/09 o církvi ve Francii
  Česká křesťanská akademie Praha 6
  Pastorační středisko pražského arcibiskupství, Praha 6, Kolejní 4
  pondělí 22. března 2010, 20:00 hodin
 • Nové číslo teologické revue Salve
  Tiskové středisko České biskupské konference, 23. 2. 2010

3/09 – JERUZALÉMSKÁ BIBLICKÁ ŠKOLA

 • Cesty víry: Jeruzalémská bible
  Nová verze Knihy knih v českém překladu připravili Oldřich Selucký a Jakub Nosek
  Česká televize 2, 4. dubna 2010
  videozáznam: http://www.ceskatelevize.cz/program/10251031605-05.04.2010-03:25-1-cesty-viry.html
 • Výklad Písma v církvi
  Debatní večer s Tomášem Petráčkem
  ve studentském kostele Nejsvětějšího Salvátora, Praha – Klementinum
  pořádaný ve spolupráci s revue Salve
  úterý 23. března 2010, 20:00 (po mši v 19:00)
 • Teresie Bečková, Jan Fingerland
  Jeruzalémská biblická škola
  Český rozhlas 3 – Vltava, Prameny a proudy
  připraveno ve spolupráci s revue Salve

  28. února 2010, 16:00 hodin
  http://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/prameny_proudy/_zprava/700380
 • Nominace Otakara Karlase a Norberta Schmidta
  za grafickou úpravu revue Salve na cenu Czech Grand Design 2009

  prosinec 2009
 • Jan Paulas: Velké dílo biblistiky na předvánočním trhu
  Katolický týdeník 50/2009, s. 8
 • Slavnostní představení České Jeruzalémské bible
  Tiskové středisko České biskupské konference, 7. 12. 2009
 • Slavnostní představení České Jeruzalémské bible
  s projevy Václava Havla, Dominika Duky OP, Dagmar a Františka X. Halasových,Benedikta Mohelníka OP, Evy Fuchsové a Pavla Mareše
  Spolu s překladem Jeruzalémské bible bylo představeno i číslo Salve o Jeruzalémské biblické škole.
  Salve bylo hlavním mediálním partnerem večera.
  Barokní refektář dominikánského kláštera u Sv. Jiljí,
  středa 16. 12. 2009, 19:00 hodin
  Tiskovou zprávu, přehled mediální odezvy a fotografie z večera
  najdete zde: http://www.op.cz/?a=1&id=370&m=1
 • Salve 3/09 – Jeruzalémská biblická škola
  Tiskové středisko České biskupské konference, 4. 12. 2009

2/09 – KŘESŤANSTVÍ A FILOZOFIE

 • Předvánoční debata křesťanských filozofů
  Provincie Řádu bratří dominikánů, 22.12. 2009
 • Křesťanství a filozofie
  Lenka Karfíková, Erazim Kohák, Tomáš Machula, Jan Sokol, Stanislav Sousedík a Karel Šprunk.

  Debatní večer revue Salve v barokním refektáři
  dominikánského kláštera u Sv. Jiljí,
  moderuje Prokop Brož.
  středa 16. 12. 2009, 19:00 hodin
 • Křesťanská filozofie?
  Debatní večer se Stanislavem Sousedíkem, Karlem Šprunkem a Tomášem Halíkem (moderuje Klára Jelínková)
  ve studentském kostele Nejsvětějšího Salvátora, Praha – Klementinum
  pořádaný ve spolupráci s revue Salve
  úterý 8.12. 2009 v 20:00 hodin
 • Revue Salve 2/09 – křesťanství a filozofie
  Tiskové středisko České biskupské konference, 9. 10. 2009
 • Klaus Müller: Rozum, moderna a papež
  přejato ze Salve do knihy vydané u příležitosti návštěvy
  Sv. otce v České republice v září 2009:
  Benedikt XVI., intelektuál, myslitel, vědec, Praha 2009.

1/09 – ŽIVOT DUCHA

 • Nové číslo revue Salve – Život Ducha
  Tiskové středisko České biskupské konference, 27. 5. 2009

4/08 – POLSKO – PŘEKONAT HRADBY

 • Monika Ciosek: Czesko-polskie fascynacje
  Więż 11/2009, s. 99-104.
  Podrobná reflexe „polského“ čísla Salve
  v renomovaném polském časopise.
 • Petr Příhoda: Czeski kłopot z katolicyzmem
  Gazeta Wyborcza 11. 9. 2009
  překlad textu, který vyšel v revue Salve pod originálním názvem
  Češi a Poláci, jejich víra, zbožnost a vzájemné vztahy
  polský text naleznete zde: http://wyborcza.pl/1,76842,7029184,Czeski_klopot_z_katolicyzmem.html
 • Polská a česká církev ve svobodě
  pořad Teresie Bečkové
  Český rozhlas 1, Radiožurnál, 4.4.2009
  záznam: www.rozhlas.cz/nabozenstvi/zpravy/_zprava/566848
 • Proměny polské a české církve 1989-2009
  Debatní večer revue Salve připravené ve spolupráci s Polským institutem v Praze
  Hosty budou Adam Boniecki, Tomasz Dostatni OP, Dominik Duka OP a Tomáš Halík
  Polský institut, Praha – Staré Město, Malé náměstí 1, (vchod z ulice Karlova 27)
  středa 1.dubna 2009, 18:00 hod
 • Křesťanství v Evropě
  debatní večer s Adamem Bonieckim (moderuje Tomasz Dostatni OP)
  ve studentském kostele Nejsvětějšího Salvátora, Praha – Klementinum
  pořádaný ve spolupráci s revue Salve
  úterý 31.3. 2009 v 19:00 hodin
 • Proměny polské a české církve 1989-2009
  Tiskové středisko České biskupské konference, 19. 3. 2009
 • Revue Salve 4/2008: Polsko – překročit hradby
  Tiskové středisko České biskupské konference, 22. 1. 2009

3/08 – PIUS XII.

 • Představujeme: Salve – revue pro teologii a duchovní život
  RC Monitor 1/2009, s. 15
 • Pius XII. – Hitlerův papež?
  Debatní večer s Tomášem Petráčkem
  ve studentském kostele Nejsvětějšího Salvátora, Praha – Klementinum
  pořádaný ve spolupráci s revue Salve
  (moderuje Norbert Schmidt)
  úterý 9. 12. 2008, 20:00 (po mši v 19:00)
 • Pius XII., nacisté a holokaust
  Černá legenda o velkém papeži

  Debatní večer s Tomášem Petráčkem
  Hradec Králové, Nové Adalbertinum 19. 11. 2008, po mši v 19:30
 • Historický Magazín – Papež Pius XII.
  ČT 24: 1.11.2008 v 21:32 hod
  Diskusní analytický týdeník o historických událostech a jejich aktuálních souvislostech, tentokráte s teologem Tomášem Petráčkem, historikem Jaroslavem Šebkem a královehradecký biskupem Dominikem Dukou.
  Videozáznam:
  http://www.ct24.cz/vysilani/2008/11/01/10095687448-208452801280039-21:32-historicky-magazin/
 • Udělal velký krok, který málokdo docenil
  Rozhovor s biskupem Dominikem Dukou (vedl Martin T. Zikmund)
  Katolický týdeník 42/2008, s. 5
 • Teologická revue Salve: Pius XII. – papež proti totalitám 20. století
  Tiskové středisko České biskupské konference, 9. 10. 2008
 • Rekviem k 50. výročí úmrtí papeže Pia XII.
  katedrála Svatého Ducha, Hradec Králové
  hlavní celebrant: Mons. Dominik Duka OP

  Po mši sv. se uskuteční v biskupské rezidenci
  prezentace nového čísla revue Salve 3/08, které je tématicky věnované tomuto velkému papeži, s možností debaty s otcem biskupem.
  čtvrtek 9. 10. 2008, 18:30 hod.

2/08 – HUDBA A LITURGIE

 • Slavnostní večer k poctě Petra Ebena
  Wolfgang Bretschneider a Schola Gregoriana Pragensis

  Děkovná bohoslužba za dílo Petra Ebena v kostele sv. Jiljí (18:30 hodin)
  Benedikt Mohelník OP, provinciál dominikánů – hlavní celebrant a kazatel
  Wolfgang Bretschneider – varhany
  Schola Gregoriana Pragensis pod vedením Davida Ebena – zpěv
  Navazuje debatní večer s Wolfgangem Bretschneiderem a Davidem Ebenem na téma
  Stará a nová hudba v současné liturgii v barokním refektáři kláštera. (cca 20:00 hodin)
  klášter sv. Jiljí, Husova 8, Staré Město, Praha 1
  středa 10. března 2010, 18:30 hodin
 • Wolfgang Bretschneider
  Liturgická hudba po II. vatikánském koncilu

  přednáška s následnou debatou
  Katolická teologická fakulta
  Univerzity Karlovy v Praze
  Thákurova 3, Praha 6
  čtvrtek 11. března 2010, 18:30 hodin
 • Petr Chaloupský: Posvátná, nebo liturgická hudba?
  (ohlas za debatním večerem)
  Psalterium 1/2009, s.14
 • Josef Štogr: Salve – hudba a liturgie
  (ohlas za debatním večerem)
  Psalterium 6/2008, s. 16
 • Tomáš Slavický: Salve o hudbě a liturgii
  Perspektivy 24/2008, s. 3
 • Posvátná, nebo liturgická hudba?
  debatní večer nad revue Salve 2/08 – hudba a liturgie
  Hosté: Jiří Hodina (Schola Benedicta), František Kunetka (CMTF UP Olomouc), Miroslav Pšenička (biskupství Plzeň) a Tomáš Slavický (AV ČR Praha).
  Panelovou diskusi, která se v závěru otevře i všem přítomným, bude moderovat Vojtěch Eliáš (KTF UK Praha).
  barokní refektář dominikánského kláštera u sv. Jiljí v Praze na Starém Městě, vstup Jilská ul. 7a.
  úterý 2. 12. 2008, 20:00 hod.
 • Jan Kirschner: Devalvuje aktivní zpěv lidu liturgickou hudbu?
  Revue Salve o liturgické hudbě připomíná i první výročí úmrtí skladatele Petra Ebena
  Christnet, 21. 10. 2008
 • Jiří Kub: Polemika s F.K. – spor nebo nepohopení?
  Několik poznámek ke kapitole 3.2 článku Františka Kunetky Musica sacra, nebo musica liturgiae sacrae? v Salve 2/2008
  Psalterium 5/20008, s. 20
 • Jiří Kub: Salve – hudba a liturgie
  O čísle 2/08 revue pro teologii a duchovní život
  Psalterium 5/2008, s. 22
 • Salve
  Jiří Strejc, RegensChori, 11. 9. 2008
 • Salve 2/08 – hudba a liturgie
  Josef Štogr, Trivium 2008/3
 • Revue Salve 2/08 – hudba a liturgie
  Tiskové středisko České biskupské konference, 21. 8. 2008

1/08 – KAZATELSTVÍ

 • Kázání v ekumenické perspektivě
  Tomáš Halík, Benedikt Mohelník OP a další hosté
  Debatní večer po ekumenické bohoslužbě
  ve studentském kostele Nejsvětějšího Salvátora, Praha – Klementinum

  pořádaný ve spolupráci s revue Salve
  (moderuje Martin Bedřich)
  úterý 20. 1. 2009, 20:00 (po bohoslužbě v 19:00)
 • Revue Salve o kazatelství
  Tiskové středisko České biskupské konference, 2. 6. 2008
 • IN SPIRITU VERITATIS
  ALMANACH K 65. NAROZENINÁM DOMINIKA DUKY OP
 • Benedikt Mohelník OP
  Při kontroverzních debatách vždy ožije

  Lidové noviny 10.4. 2010
 • Teresie Bečková
  In Spiritu Veritatis

  Portrét nového pražského arcibiskupa Dominika Duky
  Český rozhlas 3 – Vltava, Prameny a proudy
  7.března 2010, 16:00 hodin
  4.dubna 2010, 18:10 hodin (rozšířený rozhovor)
  http://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/prameny_proudy/_zprava/703584 
  http://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/mimoradneporady/_zprava/717111
 • Cesty víry: Dominik Duka
  připravili P. Chovanec, M. Badal a J. Strach
  Česká televize 2, 10. dubna 2010 (repríza z roku 2008)
  videozáznam:
  http://www.ceskatelevize.cz/program/10169654626.html?nzv=Dominik+Duka
 • Mons. Dominik Duka OP, biskup královéhradecký a šéfredaktor revue Salve,
  byl 13. února 2010 jmenován papežem Benediktem XVI.
  36. arcibiskupem pražským a primasem českým.
 • Jaroslav Med: Kniha, kterou byste neměli přehlédnout
  Perspektivy 21/2008, s. 3.
 • Třikrát narozeniny!
  Martin Kočí, Signály, 17. 6. 2008
 • In Spiritu Veritatis – almanach k 65. narozeninám Dominika Duky OP
  Tiskové středisko České biskupské konference, 22. 5. 2008

4/07 – CO JE TEOLOGIE?

 • Václav Sokol: Betlém
  Instalace v akademickém kostele Nejsv. Salvátora
  Slavnost Narození Páně, 24.12.2009 – svátek Uvedení Páně do chrámu, 2.2. 2010
 • Salve 4/07: Co je teologie?
  Dominik Opatrný, signaly.cz, 2. 4. 2008
 • Nové číslo revue Salve
  Tiskové středisko České biskupské konference, 13. 3. 2008

3/07 – (ANTI-)MODERNISMUS 1907-2007

 • Tomáš Petráček
  100 let od (anti-)modernistické krize
  Česká křesťanská akademie Praha 6 , 12. 5. 2008, 20.00 hodin
 • Křesťanství a moderní svět, demokracie, liberalismus
  Debatní večer ve studentském kostele Nejsvětějšího Salvátora
  Tomáš Halík, Tomáš Petráček (moderuje Norbert Schmidt)

  Praha – Klementinum, sakristie kostela Nejsv. Salvátora
  11. 12. 2007, 19:00
 • Staré a nové v církvi, aneb pravá a nepravá reforma
  Debatní večer pořádaný Akademickou duchovní službou HK a Českou křesťanskou akademií HK
  Tomáš Petráček

  Hradec Králové, Nové Adalbertinum, malý sál, 31. 10. 2007
 • Stoletý zápas církve proti modernímu světu
  Katolický týdeník 42/2007, s. 8.
 • Revue Salve o stoleté polemice
  Tiskové středisko České biskupské konference, 29. 8. 2007

2/07 – PROSTITUCE

 • Lea Ackermannová
  Obchod s lidmi v globalizovaném světě

  Přednáška s následnou debatou na KTF UK
  pořádá Centrum pro studium migrace a revue Salve
  Praha, Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy
  Thákurova 3, Praha 6, učebna P8
  21. 5. 2008, 10:15 hodin
 • Obchod s lidmi a prostituce
  Debatní večer s Leou Ackermannovou, zakladatelkou hnutí SOLWODI
  ve studentském kostele Nejsvětějšího Salvátora v Praze
  pořádaný ve spolupráci s Centrem pro migraci a revue Salve
  Praha – Klementinum, sakristie kostela Nejsv. Salvátora
  (moderuje Albert-Peter Rethmann)
  úterý 20. 5. 2008, 20:00 hodin (po mši sv. v 19:00)
 • Dagmar Pohunková: Dobrá kniha 2007.
  Literární anketa, Katolický týdeník 9/2008, s. 1.
 • Aby se tělo stalo slovem. Teologie těla, část druhá.
  Pokračování úspěšného debatního večera pořádaného
  Akademickou duchovní službou HK a Českou křesťanskou akademií HK
  Pavel Vojtěch Kohut OCD (moderuje Tomáš Petráček)

  Hradec Králové, Nové Adalbertinum, katakomby
  středa 27. 2. 2008, 20:30 hodin
 • Teologie lidského těla a sexu
  Debatní večer ve studentském kostele Nejsvětějšího Salvátora,
  Tomáš Halík, Pavel Vojtěch Kohut OCD (moderuje Norbert Schmidt)

  Praha – Klementinum, sakristie kostela Nejsv. Salvátora
  15. 1. 2008, 19:00
 • Božské a lidské (7/11): Spiritualita a prostituce
  Sedmý díl cyklu “Lidské a Božské – proměny náboženství v postsekulárním světě” má název Spiritualita a prostituce.
  O tzv. nejstarším řemesle a jeho dopadu na devastaci lidské duše, bude autor pořadu, Petr Vaďura, hovořit s teology Albertem-Peterem Rethmannem a René Milfaitem.
  Pořad vznikl ve spolupráci s Revue pro teologii a duchovní život Salve.
  Český Rozhlas 3 – Vltava, Prameny a proudy, 2. 12. 2007, 16:00
  Pořad si lze poslechnou zde: http://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/prameny_proudy/_zprava/402949
 • Aby se tělo stalo slovem…
  Teologická četba lidského těla

  Debatní večer pořádaný Akademickou duchovní službou HK a Českou křesťanskou akademií HK
  Pavel Vojtěch Kohut OCD (moderuje Tomáš Petráček)
  Hradec Králové, Nové Adalbertinum, malý sál
  středa 21.11. 2007, 20:30 hodin
 • Petra Dvořáková: Salve otevřelo téma prostituce
  Listář – cyrilometodějský Časopis, 6. 9. 2007
 • Prostituce není nejstarším řemeslem
  Katolický týdeník 26/2007, s. 2.
 • Katolická charita zavede linku pro zákazníky prostitutek
  Česká tisková kancelář, 22. 6. 2007
 • Richard Vocel: Tisková konference: Problém prostituce nevyřešen
  Tiskové středisko České biskupské konference, 22. 6. 2007
 • Tisková konference u příležitosti vydání revue Salve o prostituci
  Pavel Vojtěch Kohut OCD, Jindřiška Krpálková, René Milfait, Benedikt Mohelník OP, Albert-Peter Rethmann
  Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy, Praha 6 – Dejvice, Thákurova 3
  22. 6. 2007, 14:00

1/07 – TEOLOGIE (A) UMĚNÍ

 • Václav Sokol: Kolínská Kolumba
  Perspektivy 25/2009, s. 3.
 • Stefan Kraus
  Kolumba – Církevní experiment v Kolíně nad Rýnem

  debatní večer v akademickém kostele Nejsv. Salvátora
  Praha – Klementinum
  úterý 10. 11. 2009, 20:00 hodin
 • Stefan Kraus
  „Pozůstalost“ – aktuální výstava Kolumby

  přednáška s následnou debatou
  Katolická teologická fakulta
  Univerzity Karlovy v Praze
  Thákurova 3, Praha 6, učebna P8
  čtvrtek 12. 11. 2009, 15:30 hodin
 • Friedhelm Mennekes SJ
  Akce Manresa
  Joseph Beuys a sv. Ignác z Loyoly

  přednáška s následnou debatou
  připravená ve spolupráci s CTU, Českou provincií SJ a Akademickou farností Praha
  sákristie studentského kostela Nejsvětějšího Salvátora
  Praha – Klementinum
  středa 13. 5. 2009, 19:00 hodin
 • Friedhelm Mennekes SJ
  Rozšířený pojem kříže
  Znamení kříže v díle Josepha Beuyse

  přednáška s následnou debatou připravená ve spolupráci s CTU
  Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
  Thákurova 3, Praha 6, učebna P8
  pondělí 11. 5. 2009, 19:00 hodin
 • Norbert Schmidt
  Víra a moderní umění

  Debatní večer pořádaný Akademickou duchovní službou HK
  Hradec Králové, Nové Adalbertinum
  středa 29. 4. 2009, po mši v 19:30 hodin
 • Romano Guardini o podstatě uměleckého díla
  pořad Marie Jelínkové
  Český rozhlas 1, Radiožurnál, 22.3.2009
  záznam: http://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/zpravy/_zprava/561249
 • Romano Guardini a umění
  Debatní večer s Dr. Walterem Zahnerem (Regensburg)
  ve studentském kostele Nejsvětějšího Salvátora, Praha – Klementinum
  pořádaný ve spolupráci s Centrem teologie a umění při KTF UK, nakladatelstvím Triáda a revue Salve
  (moderuje Norbert Schmidt)
  úterý 10. 3. 2009, 20:00 (po mši v 19:00)
 • Walter Zahner
  Romano Guardini a Rudolf Schwarz

  Přednáška s následnou debatou na KTF UK
  pořádá Centrum teologie a umění, nakladatelství Triáda a revue Salve
  Praha, Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy
  Thákurova 3, Praha 6, učebna P8
  čtvrtek 12.3. 2009, 10:15 hodin
 • Revolver Revue 73/2008
  anketa Událost sezóny 2007/2008
  – Jiří Štourač uvádí revue Salve 1/2007 – teologie (a) umění
  – Pavla Pečinková uvádí přednášku Friedhelma Mennekese SJ Moderní umění ve starém kostele na KTF UK
 • Co je umění?
  Debatní večer s Dr. Pavlou Pěčinkovou
  ve studentském kostele Nejsvětějšího Salvátora, Praha – Klementinum
  pořádaný ve spolupráci s Centrem teologie a umění při KTF UK a revue Salve
  (moderuje Norbert Schmidt)
  úterý 18. 11. 2008, 20:00 (po mši v 19:00)
 • Křesťanství musí být něco tvořivého!
  Církev a umění druhé poloviny 20. století v pohledu
  Marie-Alain Couturiera OP, Msgr. Otto Mauera a Friedhelma Mennekese SJ

  Přednáška Norberta Schmidta s besedou.
  Pořádá farnost Jablonec nad Nisou a Česká křesťanská akademie Český ráj, Železný Brod
  ve spolupráci s revue Salve.
  Římskokatolická fara, Horní náměstí 12, Jablonec nad Nisou
  sobota 11. 10. 2008, 18:00 hod.
 • V tomto kostele se již nemohu modlit?
  Jan Kirschner
  Český bratr 3/2008, s. 15.
 • Friedhelm Mennekes
  Moderní umění ve starém kostele
  Universum 2/2008, s. 13-17.
 • Neoblékejme staré do nových kulis!
  Rozhovor s Janem Regnerem SJ
  (rozhovor vedl Jan Kirschner), Christnet 2. 4. 2008
 • Václav Sokol: Friedhelm Mennekes
  Perspektivy 1/2008, s. 3.
 • Borek Tichý: Jezuita a moderní umění
  Umlaufoviny, Svět kolem nás, 17.12. 2007
 • Moderní umění ve starém kostele
  Friedhelm Mennekes SJ a Kunst-Station Sankt Peter v Kolíně nad Rýnem
  Přednáška prof. Mennekese s následnou debatou na KTF UK (moderuje Norbert Schmidt)
  Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy, Thákurova 3, Praha 6
  čtvrtek 15. 11. 2007, 15:30
 • Křesťanství a současné umění
  Debatní večer s Friedhelmem Mennekesem SJ (Kunst-Station St. Peter, Kolín nad Rýnem, SRN)
  (moderuje Tomáš Halík a Norbert Schmidt)
  ve studenstkém kostele Nejsvětějšího Salvátora v Praze.
  úterý 13. 11. 2007, 19:00
 • Norbert Schmidt: Moderní umění ve starém kostele
  profil – jedinečné projekty německého jezuity a profesora Friedhelma Mennekese
  Art&Antiques, listopad 2007, s. 48.
 • Miloš Doležal: Kostel a umění jako prostor pro otázky
  Perspektivy 11/2007, s. 3.
 • Josef Chuchma: Tipy – časopis Salve
  Kavárna, MF DNES 9. 6. 2007, s. D/8.
 • Salve o vztahu teologie a umění
  Katolický týdeník 17/2007
 • Robert Krumphanzl: Dobrá kniha 2006.
  Literární anketa, Katolický týdeník 6/2007, s. 8.

2/06 – MARITAIN

 • Jaroslav Med: Kniha, kterou byste neměli přehlédnout
  Perspektivy 40/2006, s. 3.

1/06 – MNIŠSTVÍ

 • Vojtěch Tutr: Mniši přežijí kameny
  Christnet, 23. 5. 2006

4/04 – SAKRÁLNÍ ARCHITEKTURA

 • Klemens Richter
  Vývoj liturgického prostoru ve 20. století
  Od podélného ke komuniálnímu prostoru

  přednáška s následnou debatou připravená IES ETF UK
  v rámci semináře Liturgický prostor v současné architektuře
  na ETF UK, www.etf.cuni.cz
  sobota 23. 5. 2009, 10:00 hodin
 • Klemens Richter
  Vztah církve a liturgie
  Příspěvek k recepci II. vatikánského koncilu

  přednáška s následnou debatou
  připravená ve spolupráci s CTU a IES ETF UK

  Katolická teologická fakulta
  Univerzity Karlovy v Praze
  Thákurova 3, Praha 6, učebna P8
  pondělí 25. 5. 2009, 17:10 hodin
 • Norbert Schmidt: Marie-Alain Couturier
  Causa, Reflex 48/2007, s. 72-75.
  http://www.reflex.cz/Clanek30054.html
 • Duch vane, kam chce
  Sakrální umění z pohledu Marie-Alain Couturiera OP
  Přednáška Norberta Schmidta s následnou debatou pořádaná Českou křesťanskou akademií
  moderuje Klára Jelínková
  Pastorační středisko sv. Vojtěcha, Praha 6 – Dejvice, Kolejní 4
  pondělí 6. 2. 2006, 20:00
 • Vojtěch Tutr: Sakrální architektura i morální teologie
  Nový zdroj kvalitních článků z teologie a duchovního života
  Christnet, 24. 1. 2005
 • Revue Salve o sakrální architektuře
  ERA 21 4/2004, s. 5.

2/04 – VÍRA VE FILMU

 • Milan Norbert Badal: Víra ve filmu, aneb redakce Salve podlehla Utrpení Krista
  Christnet, 27. 7. 2004

1/04 – MIGRACE A INTEGRACE

 • Vojtěch Tutr: Cizinci nejsou zbožím
  Katolická církev v ČR odpovídá na výzvu problémů migrace
  Christnet, 10. 5. 2004
 • V křesťanské obci není nikdo cizincem
  Rozhovor s prof. A.-P. Rethmannem
  Christnet, 28. 5. 2004
 • Tisková konference u příležitosti založení Centra pro studium migrace
  a vydání revue Salve o migraci a integraci

  Miloslav kardinál Vlk, Dominik Duka OP, Albert-Peter Rethmann
  Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy, Praha 6 – Dejvice, Thákurova 3
  6. 5. 2004, 14:00
 • CMS – Centrum pro studium migrace na KTF UK v Praze
  www.migration.cz

2/03 – KŘESŤANSTVÍ NA NILU

 • Vojtěch Tutr: Křesťanství na Nilu
  Christnet, 18. 11. 2003