Podpora prof. Tomáše Petráčka, podpora svobodného myšlení

My, níže podepsaní přátelé a kolegové prof. Tomáše Petráčka a ti, jimž není lhostejná svoboda myšlení, se připojujme k tomuto vyjádření podpory a sdílíme hluboké znepokojení nad tím, jaké otázky vyvolalo ukončení pracovního poměru prof. Petráčka na KTF UK v Praze, oznámené 21. 8. 2023. Nezpochybňujeme pravomoc zaměstnavatele konat pracovně-právní kroky podle svého uvážení. Okolnosti a kontext daného rozhodnutí však vzbuzují vážné pochybnosti o reálné motivaci takového kroku.

Jsme znepokojeni tím, že je tak vážný postih jako ukončení mnohaletého pracovního poměru mezinárodně uznávaného odborníka s maximální kvalifikací spojen s reálným podezřením, že byl ve skutečnosti motivován snahou vyřídit si osobní účty a omezit dosah jeho veřejného působení. To vše ve společnosti, která si právě v těchto dnech připomíná 55. výročí okupace, a navíc v akademickém a křesťanském prostředí.

Naše křesťanská a humanistická kultura, k níž se hlásíme a snažíme se ji rozvíjet, stojí na principech lidské důstojnosti, respektu k osobě každého člověka a vědomí, že svobodně a eticky rozvíjené poznání slouží jako prostředek kultivace světa, v němž žijeme. Je příznačné, že všechny totality a nebezpečné ideologie toto potírají – omezují důstojnost a svobodu člověka a zabraňují v rozvoji nezávislého kritického myšlení. Demokratická společnost, jíž jsme dnes součástí, přes všechny své nedokonalosti umožňuje svobodný rozvoj člověka a svobodnou diskusi v míře, jakou jsme nikdy nezažili. Podezření, že je někdo postihován ztrátou zaměstnání v úzké souvislosti se svými veřejnými texty, přednáškami, debatami a jinými vystoupeními, v nás proto budí oprávněné rozhořčení. V případě akademického křesťanského teologického pracoviště tím více.

Vyjádření naší podpory tedy nakonec nepatří pouze prof. Tomáši Petráčkovi, jehož aktuální případ jen ukazuje na řadu nebezpečných tendencí ukrytých pod povrchem naší společnosti, institucí i církví. Patří všem, kdo se zasazují o svobodnou a kritickou debatu, kdo ji prohlubují i za cenu osobních obětí a problémů, kdo se nebojí stát za svým kompetentním stanoviskem a usilují o rozvoj svobodné a zdravé společnosti.

Podepsáni členky a členové redakční rady revue SALVE:

Martin Bedřich
Petr Beneš
Filip Boháč OP
Tomasz Dostatni OP
Pavel Dudzik
Markéta Dudziková
Ludvík Grundman OP
Kateřina Hlaváčová
Matěj Jirsa
Klára Jirsová
Dagmar Kopecká
Josef Kroutvor
Zuzana Matisovská
Benedikt Mohelník OP
Jiří Pavlík
Josef Prokeš
Oldřich Selucký
Norbert Schmidt
Tomáš Sixta
Petr Štica
Jaroslav Šubrt
David Vopřada

24. srpna 2023

V případě zájmu se můžete k prohlášení připojit:

https://forms.gle/vbbQdyHTL3MVrQEMA