PŘEDPLATNÉ

Předplatné Vám zajistí nejvyšší komfort:

Distribuci – objednávky zajišťuje od č. 1/2021:
SEND Předplatné, s.r.o., Ve Žlíbku 1800/77, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice,
tel. 225 985 225, mob. 777 333 370, e-mail: send@send.cz, www.send.cz

Přímý odkaz: https://www.send.cz/casopis/10072/salve?keyw=salve

(Dosavadní předplatitelé obdrží složenku na předplatné poštou.)