KŘESŤANSTVÍ A FILOZOFIE II

Editorial

Gregor Buss
Co si papež myslí o filozofii
Ke vztahu víry a rozumu

Jakub Čapek
Filozofická reflexe a reflexe víry

Jakub Jinek
Víra a filozofie: výhled na druhou plavbu

Václav Němec
Filozofie, víra a reflexe víry

Lukáš Novák
Zamyšlení nad vztahem křesťanské víry a filozofie

Prokop Brož
Rozum a víra
Rozvést nebo usmířit? Naplnit poslání

SVOZ
Výstava v akademickém kostele Nejsv. Salvátora

celé číslo ke stažení (*.pdf)