PODPOŘTE NÁS!

Salve hledá velkorysé dárce a podporovatele

Proč potřebujeme Vaši pomoc:

• Salve, revue pro teologii, duchovní život a kulturu má za sebou více než 30 let existence. Během této doby prošlo také vývojem v odbornosti, grafické tváři, obrazovém doprovodu i tiskové kvalitě.

• Náklady samozřejmě rostou, a tak nyní překračují náš zisk z prodeje jednotlivých čísel. Jsme odkázáni na několik velkorysých dárců.

• Vzhledem ke změnám cen poštovného a dalšímu zdražování jsme museli zvýšit cenu revue Salve na 100 Kč za výtisk při ročním předplatném 375 Kč a sponzorském 600 a více Kč.

Tato cena je však stále výrazně nižší než skutečné náklady.

Staňte se předplatitelem Salve, podpoříte tak naši revui!

Podpořte nás, prosíme, finančním darem! Pomůže nám jakákoli částka. Děkujeme!


Číslo účtu pro dary na vydávání revue Salve: 2105992658/2700, variabilní symbol: 72583

Adresa: Salve, Husova 8, 110 00 Praha 1