PODPOŘTE NÁS!

Salve hledá velkorysé dárce a podporovatele

Proč potřebujeme Vaši pomoc:

• Salve, revue pro teologii, duchovní život a kulturu má za sebou více než 30 let existence.

• Během této doby prošlo výrazným vývojem v odbornosti, grafické tváři, obrazovém doprovodu i tiskové kvalitě.

• Náklady stále rostou, a tak nyní překračují náš zisk z prodeje jednotlivých čísel.

• Jsme odkázáni na velkorysost našich dárců.

Staňte se předplatitelem Salve, podpoříte tak naši revui!

Podpořte nás, prosíme, finančním darem! Pomůže nám jakákoli částka. Děkujeme!Sponzorské příspěvky posílejte na účet
č.ú. 6375022/2700
v.s. 220
(účet České dominikánské provincie)

– do zprávy pro příjemce uveďte prosím formulaci „dar na vydavatelskou činnost“

Na požádání vystavíme potvrzení o daru církevní organizaci pro daňové účely.


Adresa:
Revue Salve
Husova 8/234
110 00 Praha 1