Podpora člena redakční rady Tomáše Petráčka

Prof. PhDr. P. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D., je víc než patnáct let aktivním členem redakční rady revue Salve. Za tu dobu připravil řadu kvalitních a vysoce hodnocených textů či celých čísel (anti-modernismus, Jeruzalémská biblická škola, Pius XII., inkvizice aj.), které se setkaly s pozitivním ohlasem u odborné i širší veřejnosti. Neúnavné práci Tomáše Petráčka vděčíme za mnohé podnětné impulzy v diskuzi o budoucí podobě církve u nás a o vztahu křesťanů k veřejné sféře a k současnému světu.

Nařčení Tomáše Petráčka z překrucování pravdy je vážné tvrzení a jedná se o citelné poškozování jeho profesní pověsti historika. Stíhání tohoto odborníka za prezentování jeho kritických názorů formálním napomínáním a zbavováním úřadu pokládáme rovněž za nepřiměřené. My, podepsaní členové redakční rady revue Salve, dosvědčujeme odbornou i osobní integritu Tomáše Petráčka, a proto postupy církevních představitelů, které nesou rysy mocenských zásahů, považujeme za zcela neadekvátní a neodůvodněné.

Benedikt T. Mohelník OP, šéfredaktor
Martin Bedřich
Petr Beneš CSsR
Filip Boháč OP
Tomasz Dostatni OP
Markéta Dudziková
Ludvík Grundman OP
Klára Jirsová
Dagmar Kopecká
Zuzana Matisovská

Lukáš Nosek
Jiří Pavlík
Josef Prokeš
Oldřich Selucký
Norbert Schmidt
Tomáš Sixta
Petr Štica
Jaroslav Šubrt
Aleš Vandrovec OSB
David Vopřada

ARCHIV

2019
zneužívání 3/19
Pierre Claverie OP 2/19
Východní Německo 1/19

2018
skrytost 4/18
Ukrajina 3/18
Amoris laetitia 1-2/18

2017
ekologická etika 4/17
islám 2-3/17
obavy v církvi 1/17

2016
800 let dominikánů 4/16
skutky apoštolů 3/16
arabské křesťanství 2/16
liturgie a liturgika 1/16

2015
výzvy koncilu 4/15
zasvěcený život 3/15
vášně 2/15
od člověka k člověku 1/15

2014
M.-D. Chenu: předchůdce koncilu 4/14
25 let svobody 3/14
hudba a liturgie II 2/14
eschatologie 1/14 

2013
papežové a koncil 4/13
světlo 3/13
kánon Starého zákona 2/13
sv. Kateřina Sienská 1/13 

2012
utrpení Boha 4/12
anglický katolicismus 3/12
prostor liturgie  2/12
ateismus  1/12

2011
inkvizice  4/11
Czesław Miłosz  3/11
Kolumba  2/11
StB a církev  1/11

20 let revue Salve

2010
misie  3-4/10
kněžství  2/10
přátelství 1/10 (celé číslo ke stažení)

supplementum II (2010) – křesťanství a filozofie
supplementum I (2010) – prezentace české Jeruzalémské bible

2009
francouzský katolicismus  4/09 (celé číslo ke stažení)
Jeruzalémská biblická škola  3/09 (celé číslo ke stažení)
křesťanství a filozofie  2/09 (celé číslo ke stažení)
život Ducha  1/09

2008
Polsko – překročit hradby  4/08
Pius XII.  3/08 (celé číslo ke stažení)
hudba a liturgie  2/08 (celé číslo ke stažení)
kazatelství  1/08

In Spiritu Veritatis
Almanach k 65. narozeninám Dominika Duky OP

2007
co je teologie?  4/07
(anti-) modernismus  3/07
prostituce  2/07 (celé číslo ke stažení)
teologie (a) umění  1/07 (celé číslo ke stažení)

2006
trojice  3-4/06
maritain  2/06
mnišství  1/06 (celé číslo ke stažení)

2005
hledání univerzality  4/05
spravedlivá válka?  3/05
eucharistie  2/05
ženy v církvi  1/05

2004
sakrální architektura 4/04
čistota 3/04
víra ve filmu 2/04
migrace a integrace 1/04 (celé číslo ke stažení)

2003
víra a rozum 4/03
chudoba 3/03
křesťanství na Nilu 2/03
XAIPE MAPIA 1/03

2002
… jako muže a ženu je stvořil 3-4/02
poslušnost 2/02
setkání v Evropě 1/02 (celé číslo ke stažení)

2001
svoboda 4/01 (celé číslo ke stažení)
dominikáni v dialogu 3/01
teologická fakulta 2/01
Salve 1/01

2000
Salve 4/00
Salve 3/00 (celé číslo ke stažení)
Salve 2/00
Salve 1/00

1999
Salve 4/99 (celé číslo ke stažení)
Salve 3/99 (celé číslo ke stažení)
Salve 2/99 (celé číslo ke stažení)
Salve 1/99

1998
Salve 4/98
Salve 3/98 (celé číslo ke stažení)
Salve 2/98
Salve 1/98 (celé číslo ke stažení)

1997
Salve 4/97 (celé číslo ke stažení)
Salve 3/97
Salve 2/97
Salve 1/97

1996
Salve 4/96
Salve 3/96
Salve 2/96
Salve 1/96

1995
Salve 4/95
Salve 3/95
Salve 2/95
Salve 1/95

1994
Salve 4/94
Salve 3/94
Salve 2/94
Salve 1/94

1993
Salve 4/93
Salve 3/93
Salve 2/93
Salve 1/93

1992
Salve 4/92
Salve 3/92
Salve 2/92
Salve 1/92 (celé číslo ke stažení)

1991
Salve 4/91 (celé číslo ke stažení)
Salve 3/91 (celé číslo ke stažení)
Salve 2/91 (celé číslo ke stažení)
Salve 1/91 (celé číslo ke stažení)

1990
Salve 0/90 (celé číslo ke stažení)

KALENDÁŘ
Kalendář 2009
Kalendář 2008
Kalendář 2007
Kalendář 2006
Kalendář 2005