Podpora člena redakční rady Tomáše Petráčka

Prof. PhDr. P. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D., je víc než patnáct let aktivním členem redakční rady revue Salve. Za tu dobu připravil řadu kvalitních a vysoce hodnocených textů či celých čísel (anti-modernismus, Jeruzalémská biblická škola, Pius XII., inkvizice aj.), které se setkaly s pozitivním ohlasem u odborné i širší veřejnosti. Neúnavné práci Tomáše Petráčka vděčíme za mnohé podnětné impulzy v diskuzi o budoucí podobě církve u nás a o vztahu křesťanů k veřejné sféře a k současnému světu.

Nařčení Tomáše Petráčka z překrucování pravdy je vážné tvrzení a jedná se o citelné poškozování jeho profesní pověsti historika. Stíhání tohoto odborníka za prezentování jeho kritických názorů formálním napomínáním a zbavováním úřadu pokládáme rovněž za nepřiměřené. My, podepsaní členové redakční rady revue Salve, dosvědčujeme odbornou i osobní integritu Tomáše Petráčka, a proto postupy církevních představitelů, které nesou rysy mocenských zásahů, považujeme za zcela neadekvátní a neodůvodněné.

Benedikt T. Mohelník OP, šéfredaktor
Martin Bedřich
Petr Beneš CSsR
Filip Boháč OP
Tomasz Dostatni OP
Markéta Dudziková
Ludvík Grundman OP
Klára Jirsová
Dagmar Kopecká
Zuzana Matisovská

Lukáš Nosek
Jiří Pavlík
Josef Prokeš
Oldřich Selucký
Norbert Schmidt
Tomáš Sixta
Petr Štica
Jaroslav Šubrt
Aleš Vandrovec OSB
David Vopřada

ANGLICKÝ KATOLICISMUS – 3/2012

Editorial

Tomáš Petráček
Jezuita George Tyrrell a katolicismus mezi modernismem a medievalismem

Paul Vallely
Katolíkem v Anglii
Od menšiny k hlavnímu proudu a zase zpátky?

Basil Hume
Matka Juliána z Norwiche
Tři rány: zkroušenost, milosrdenství, touha po Bohu

Benedikt XVI.
Promluva ve Westminster Hall

Vincent Nichols
Mše sv. o svátku mučedníků Ctihodné anglické koleje v Římě

Mary Cecily Bouldingová OP
Anglikánsko-římskokatolické vztahy od II. vatikánského koncilu

Gianfranco Ghirlanda SJ
Význam apoštolské konstituce Anglicanorum Coetibus

V Anglii se učí svobodnější cestě ke svobodě
Rozhovor s Vierou Terezií Hašanovou

Ondřej Koupil
Angličtí benediktini (odpověď Alešovi)

Allan White OP
Mezi exilem a vykoupením: pohled na katolickou církev v Anglii

Alexander Tomský
Poznámky k fenoménu anglické konverze

Daniel Soukup
Pravda skutečnosti, pravda fantazie a pravda Zjevení v Pánovi prstenů

Kalendárium anglického katolicismu

Legenda k obrazovému doprovodu

Recenze a anotace

English Summary

Obálka ke stažení (*.jpg)