ANGLICKÝ KATOLICISMUS – 3/2012

Editorial

Tomáš Petráček
Jezuita George Tyrrell a katolicismus mezi modernismem a medievalismem

Paul Vallely
Katolíkem v Anglii
Od menšiny k hlavnímu proudu a zase zpátky?

Basil Hume
Matka Juliána z Norwiche
Tři rány: zkroušenost, milosrdenství, touha po Bohu

Benedikt XVI.
Promluva ve Westminster Hall

Vincent Nichols
Mše sv. o svátku mučedníků Ctihodné anglické koleje v Římě

Mary Cecily Bouldingová OP
Anglikánsko-římskokatolické vztahy od II. vatikánského koncilu

Gianfranco Ghirlanda SJ
Význam apoštolské konstituce Anglicanorum Coetibus

V Anglii se učí svobodnější cestě ke svobodě
Rozhovor s Vierou Terezií Hašanovou

Ondřej Koupil
Angličtí benediktini (odpověď Alešovi)

Allan White OP
Mezi exilem a vykoupením: pohled na katolickou církev v Anglii

Alexander Tomský
Poznámky k fenoménu anglické konverze

Daniel Soukup
Pravda skutečnosti, pravda fantazie a pravda Zjevení v Pánovi prstenů

Kalendárium anglického katolicismu

Legenda k obrazovému doprovodu

Recenze a anotace

English Summary

celé číslo ke stažení (*.pdf)