PATŘIT K CÍRKVI 4/19

Editorial

Benoît-Dominique de La Soujeole OP
„Mimo církev není spásy“?

David Vopřada
Augustinovi katechumeni v církvi hříšníků

Nikolaus Schwerdtfeger
„Anonymní křesťan“ v teologickém díle Karla Rahnera

Karel Skalický
Boublíkovi „anonymní katechumené“ a Rahnerovi „anonymní křesťané“

Ludvík Grundman OP
Jejími hranicemi je láska

Proč patřím ke katolické církvi
Anketa
(Oldřich Selucký, Klára Jirsová, Jiří Pavlík, Markéta Dudziková, Tomasz Dostatni OP, Dagmar Kopecká, Martin Bedřich, Norbert Schmidt)

Josef Prokeš
Církev jako polní nemocnice

Martin Staněk
Konvertité ante portas
Konverze a institucionalizovaná podoba víry

Barbora Spalová
Láska k církvi z pohledu sociálně antropologického výzkumu

Legenda k obrazovému doprovodu

English Summary

Obálka ke stažení