Podpora člena redakční rady Tomáše Petráčka

Prof. PhDr. P. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D., je víc než patnáct let aktivním členem redakční rady revue Salve. Za tu dobu připravil řadu kvalitních a vysoce hodnocených textů či celých čísel (anti-modernismus, Jeruzalémská biblická škola, Pius XII., inkvizice aj.), které se setkaly s pozitivním ohlasem u odborné i širší veřejnosti. Neúnavné práci Tomáše Petráčka vděčíme za mnohé podnětné impulzy v diskuzi o budoucí podobě církve u nás a o vztahu křesťanů k veřejné sféře a k současnému světu.

Nařčení Tomáše Petráčka z překrucování pravdy je vážné tvrzení a jedná se o citelné poškozování jeho profesní pověsti historika. Stíhání tohoto odborníka za prezentování jeho kritických názorů formálním napomínáním a zbavováním úřadu pokládáme rovněž za nepřiměřené. My, podepsaní členové redakční rady revue Salve, dosvědčujeme odbornou i osobní integritu Tomáše Petráčka, a proto postupy církevních představitelů, které nesou rysy mocenských zásahů, považujeme za zcela neadekvátní a neodůvodněné.

Benedikt T. Mohelník OP, šéfredaktor
Martin Bedřich
Petr Beneš CSsR
Filip Boháč OP
Tomasz Dostatni OP
Markéta Dudziková
Ludvík Grundman OP
Klára Jirsová
Dagmar Kopecká
Zuzana Matisovská

Lukáš Nosek
Jiří Pavlík
Josef Prokeš
Oldřich Selucký
Norbert Schmidt
Tomáš Sixta
Petr Štica
Jaroslav Šubrt
Aleš Vandrovec OSB
David Vopřada

ESCHATOLOGIE – 1/2014

Editorial

Jan Sokol
Dvojí polarita křesťanské eschatologie

Ctirad V. Pospíšil
Eschatologie jako radost z bytí a „duše“ celé teologie

Jean-Pierre Torrell OP
Osobní vzkříšení a budoucnost lidstva

Jaroslav Brož
Eschatologická naděje jako bytí „s Kristem“ podle apoštola Pavla

David Vopřada
Tři Ambrožovy texty o očišťujícím ohni u bran ráje

Robert Ombres OP
Nauka o očistci podle sv. Tomáše Akvinského

Ludvík Grundman OP
Jednota lidské osoby – zásadní bod nauky o vzkříšení

Edward T. Oakes SJ
Katolická eschatologie a vývoj církevního učení

Ježíš na špičce minaretu
Rozhovor s Bronislavem Ostřanským o islámské eschatologii

Marc Chauveau OP
Výstavy současného umění v klášteře La Tourette

Legenda k obrazovému doprovodu

Recenze 

English Summary

BONUS:  Ctirad V. Pospíšil
Podněty k dalšímu studiu eschatologie z dějin české teologie

Obálka je stažení (*.jpg)