ESCHATOLOGIE – 1/2014

Editorial

Jan Sokol
Dvojí polarita křesťanské eschatologie

Ctirad V. Pospíšil
Eschatologie jako radost z bytí a „duše“ celé teologie

Jean-Pierre Torrell OP
Osobní vzkříšení a budoucnost lidstva

Jaroslav Brož
Eschatologická naděje jako bytí „s Kristem“ podle apoštola Pavla

David Vopřada
Tři Ambrožovy texty o očišťujícím ohni u bran ráje

Robert Ombres OP
Nauka o očistci podle sv. Tomáše Akvinského

Ludvík Grundman OP
Jednota lidské osoby – zásadní bod nauky o vzkříšení

Edward T. Oakes SJ
Katolická eschatologie a vývoj církevního učení

Ježíš na špičce minaretu
Rozhovor s Bronislavem Ostřanským o islámské eschatologii

Marc Chauveau OP
Výstavy současného umění v klášteře La Tourette

Legenda k obrazovému doprovodu

Recenze 

English Summary

BONUS:  Ctirad V. Pospíšil
Podněty k dalšímu studiu eschatologie z dějin české teologie

celé číslo ke stažení (*.pdf)