STB A CÍRKEV 1/2011

Editorial

Tomáš Petráček
Několik poznámek k problematice kněží a totalitní státní moci v historickém kontextu

Gregor Buß
Katoličtí kněží jako neoficiální spolupracovníci Státní bezpečnosti
Typologie

Pavol Jakubčin
Mírové hnutí katolického duchovenstva

Jiří Plachý
Průnik StB do struktur římskokatolické církve
Možnosti a limity historického poznání

Jozef Pavol
Obete alebo kolaboranti?
Tajná spolupráce katolíckych kňazov s ŠtB v Spišskej diecéze

Gregor Buß
Případ Rosner
Rekonstrukce jednoho kontaktu východoněmecké Státní bezpečnosti (Stasi)

StB a církev
Anketa mezi biskupy zemí bývalého východního bloku
(Rudolf Baláž, Henryk J. Muszyński, Asztrik Várszegi OSB, Miloslav Vlk, Joachim Wanke)

Gregor Buß
Otázka svobody
Jak lze morálně hodnotit neoficiální kontakty se Státní bezpečností?

Jaroslav Šebek
„Od Velehradu k Anežce“
Fenomén protirežimního charakteru náboženských poutí v Československu ve druhé polovině 80. let v kontextu politických a státněbezpečnostních opatření

Jan Stříbrný
Katolická církev čtyřicet let pod komunistickou mocí

Bilance komunistické vlády v ČSSR

Recenze a anotace

English Summary

celé číslo ke stažení (*.pdf)