Podpora člena redakční rady Tomáše Petráčka

Prof. PhDr. P. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D., je víc než patnáct let aktivním členem redakční rady revue Salve. Za tu dobu připravil řadu kvalitních a vysoce hodnocených textů či celých čísel (anti-modernismus, Jeruzalémská biblická škola, Pius XII., inkvizice aj.), které se setkaly s pozitivním ohlasem u odborné i širší veřejnosti. Neúnavné práci Tomáše Petráčka vděčíme za mnohé podnětné impulzy v diskuzi o budoucí podobě církve u nás a o vztahu křesťanů k veřejné sféře a k současnému světu.

Nařčení Tomáše Petráčka z překrucování pravdy je vážné tvrzení a jedná se o citelné poškozování jeho profesní pověsti historika. Stíhání tohoto odborníka za prezentování jeho kritických názorů formálním napomínáním a zbavováním úřadu pokládáme rovněž za nepřiměřené. My, podepsaní členové redakční rady revue Salve, dosvědčujeme odbornou i osobní integritu Tomáše Petráčka, a proto postupy církevních představitelů, které nesou rysy mocenských zásahů, považujeme za zcela neadekvátní a neodůvodněné.

Benedikt T. Mohelník OP, šéfredaktor
Martin Bedřich
Petr Beneš CSsR
Filip Boháč OP
Tomasz Dostatni OP
Markéta Dudziková
Ludvík Grundman OP
Klára Jirsová
Dagmar Kopecká
Zuzana Matisovská

Lukáš Nosek
Jiří Pavlík
Josef Prokeš
Oldřich Selucký
Norbert Schmidt
Tomáš Sixta
Petr Štica
Jaroslav Šubrt
Aleš Vandrovec OSB
David Vopřada

STB A CÍRKEV 1/2011

Editorial

Tomáš Petráček
Několik poznámek k problematice kněží a totalitní státní moci v historickém kontextu

Gregor Buß
Katoličtí kněží jako neoficiální spolupracovníci Státní bezpečnosti
Typologie

Pavol Jakubčin
Mírové hnutí katolického duchovenstva

Jiří Plachý
Průnik StB do struktur římskokatolické církve
Možnosti a limity historického poznání

Jozef Pavol
Obete alebo kolaboranti?
Tajná spolupráce katolíckych kňazov s ŠtB v Spišskej diecéze

Gregor Buß
Případ Rosner
Rekonstrukce jednoho kontaktu východoněmecké Státní bezpečnosti (Stasi)

StB a církev
Anketa mezi biskupy zemí bývalého východního bloku
(Rudolf Baláž, Henryk J. Muszyński, Asztrik Várszegi OSB, Miloslav Vlk, Joachim Wanke)

Gregor Buß
Otázka svobody
Jak lze morálně hodnotit neoficiální kontakty se Státní bezpečností?

Jaroslav Šebek
„Od Velehradu k Anežce“
Fenomén protirežimního charakteru náboženských poutí v Československu ve druhé polovině 80. let v kontextu politických a státněbezpečnostních opatření

Jan Stříbrný
Katolická církev čtyřicet let pod komunistickou mocí

Bilance komunistické vlády v ČSSR

Recenze a anotace

English Summary

číslo ke stažení (*.pdf)