Legenda k obrazovému doprovodu 4/2013

Jak je zmiňováno na několika místech tohoto Salve, II. vatikánský koncil byl mj. sněmem, který sledovala média celého světa. Proto toto číslo Salve doprovázejí dobové fotografie, které jsme nasbírali z různých archivů. Zachycují celkovou atmosféru události a oba papeže koncilu. Je na nich ale patrná i pozvolná změna některých výrazových prostředků. Při jeho slavnostním zahájení mají ještě kardinálové dlouhé vlečky (s. 3), papež Jan XXIII. (s. 7, s. 103) je v davu nesen na nosítkách (s. 4). Pro plastičtější obraz jsme zařadili i dvě fotografie posledního předkoncilního papeže Pia XII. s tiárou (s. 8 a 83). Fotografie, kde je zachycen s patriarchou melchitské církve Maximem IV. (s. 8), jako by ani nebyla z 20. století, ale spíš z nějakého historického filmu. Ze snímků papeže Pavla VI. již začíná dýchat jiný svět, zvláště z té, kde před televizní obrazovkou sleduje přistání kosmické lodi Apollo 11 na Měsíci (s. 84). Na jednom snímku je zachycen také s naším kardinálem Josefem Beranem, který se osobně koncilu zúčastnil (s. 139). Fotografie na s. 104 zachycuje biskupa Annibala Bugniniho, jednoho z hlavních hybatelů liturgické reformy. Zajímavá je také fotografie zachycující dva významné koncilní poradce Yvesa Congara OP a mladého teologa Josepha Ratzingera, pozdějšího papeže Benedikta XVI. (s. 120).