PŘÁTELSTVÍ – 1/2010

Editorial

Thomas Söding
Přátelství s Ježíšem
Novozákonní motiv

Jan Poříz OCD
Nic není člověku přátelské bez člověka, který by mu byl přítelem
Přátelství u sv. Augustina

Alexius Vandrovec OSB
Duchovní přátelství u sv. Aelreda z Rievaulx a mnišská tradice

Jean-Marie Gueullette OP
Přátelství u sv. Tomáše Akvinského

Jesús Castellano Cervera OCD
Křesťanská modlitba – přátelství s Bohem
Nauka a poselství sv. Terezie od Ježíše

Nerezignujme příliš snadno na přátelství
Rozhovor s Michalem Ziołem OCSO

Fotografie tance Petra Neuberta

Recenze

English Summary

celé číslo ke stažení (*.pdf)