Recenze 4/2015

Dějiny světa. Globální dějiny od počátků do 21. století. Díl 1–6
Praha, Vyšehrad 2012–2014

Jedním z největších současných nakladatelských počinů v oblasti historie je vydání českého překladu šestidílné série časově kompletních světových dějin z produkce německého nakladatelství WBG (WBG Weltgeschichte. Eine globale Geschichte von den Anfängen bis ins 21. Jahrhundert. Band I–VI. Darmstadt 2009–2011).

Při pojmu světové dějiny si český historik vzpomene na skvělou Šustovu řadu Dějin lidstva od pravěku k dnešku ze 30. a 40. let, či naopak ideologické, propagandistické a nudné sovětské Dějiny světa 1–10 ze 60. let. Není těžké si uvědomit nesmírnou náročnost žánru syntetických světových dějin. Překážkou je dnes již neobsáhnutelná literatura, nutnost sjednotit styl jednotlivých autorů, vybrat klíčové fenomény, udržet rovnocenné zpracování. A přece je tu stálé pokušení po čase shrnout nové poznatky a rovněž čtenářská touha mít kompletní syntetické dílo obsahující vše. Ne každý, kdo je skvělý odborník ve své době a specializaci, dokáže zároveň zdařile syntetizovat své poznání do čtivého textu, který vyhmátne to podstatné k dané problematice. První překážku se podařilo překonat – našel se vynikající autorský tým a editoři každého svazku odvedli mimořádnou práci. Překlad do češtiny je výtečný, revidovaný špičkovými českými odborníky, pozitivně je třeba ocenit velmi pečlivé redakční provedení nakladatelstvím Vyšehrad a rovněž mapy a přílohy.

Co činí tuto šestidílnou sérii výjimečnou, jsou zvolená kritéria výběru látky a motivů. Z nekonečné matérie světových dějin si autoři vybrali především tradičně méně atraktivní pole historie, kdy namísto politických událostí, revolucí a výbojů či například dějin umění sledují především komplexní interakce mezi společností, náboženstvím, ekonomikou, myšlením a kulturou, tedy struktury a procesy, které mají dlouhé trvání (longue durée), a to ve stálém globálním měřítku a srovnávání. Práce není zajímavá jen pro studenty či amatérské zájemce (v původním smyslu slova amateur) o historii ani jen pro doplňující informace k příslušnému období. Šest objemných (cca šestsetstránkových) svazků obstojí i jako samostatná kontinuální četba, jejíž hlavní silou a předností je právě globální perspektiva. Díky tomu se tak čtenář dozví a může porovnat myšlenkové proudy ideově a časově paralelní s evropskou renesancí od Osmanské říše po Japonsko, či může porovnat naprosto analogické modely kontroly a vynucování náboženské konformity v 17. století, kdy buddhističtí duchovní v Japonsku museli razítkem v soupisu u každého obyvatele potvrdit, že není příslušníkem zapovězených kultů. Výběr fenoménů, které publikace sleduje, samozřejmě kolísá vzhledem k tomu, co se v dané oblasti dělo pozoruhodného a co nejvíce ovlivnilo vývoj v dalších zemích a ve světě jako celku. Práce si všímá i méně sledovaných prvků technologického rozvoje včetně ekologických dopadů.

Celkově lze konstatovat, že se jedná o ojedinělý výkon a pozoruhodné dílo zpracované podle všech kritérií soudobé historické vědy, které je obohacením pro všechny zájemce o dějiny světa. Právě tento typ globálně zaměřených syntetických prací v současné době velmi potřebujeme, abychom porozuměli mocenským, kulturním, náboženským, ekonomickým a sociálním procesům globální vesnice. Ačkoli se zdá, že v současnosti kvůli nárůstu prací a skoro nezvladatelnému množství literatury není možné podobnou syntézu vůbec provést, autorský kolektiv to na půdorysu šesti svazků dokázal a svým provedením se práce směle řadí po bok náročným a povedeným shrnujícím dílům minulosti.

Tomáš Petráček