Jaroslav Šubrt

Jaroslav Šubrt (* 1955) je odpovědným redaktorem Perspektiv, kulturní přílohy Katolického týdeníku. Před listopadem 1989 pracoval na stavbách, jako noční hlídač a topič. Účastnil  se bytových seminářů, zejména v okruhu dominikánského kněze Metoděje Habáně. Po listopadu 1989 nastoupil do redakce Katolického týdeníku. Překládá z polštiny (Miłosz, Herbert, Czapska…).