Josef Bartoň

PhDr. Josef Bartoň (* 1966 Kladno) vystudoval obory latina, řečtina, bohemistika na FF v Brně a náboženské nauky na KTF v Praze. Jako odborný asistent přednáší řečtinu, latinu a staroslověnštinu na KTF UK a věnuje se teorii překladu Nového zákona. Kromě toho se v rámci Centra biblických studií (společného pracoviště ETF UK a Filozofického ústavu AV ČR) zabývá novozákonními apokryfy. Publikoval mj. učební texty příslušných jazyků (např. Uvedení do novozákonní řečtiny, KLP, Praha 2004; Uvedení do klasické staroslověnštiny Karolinum Praha 1999/2004; V. Vondrák – J. Bartoň, Vokabulář klasické staroslověnštiny KLP Praha 2004), několik překladů, zejména z řečtiny (např. ve svazku Příběhy apoštolů – Novozákonní apokryfy II, Vyšehrad, Praha 2004), a články a recenze v odborných i populárních časopisech (např. Salve, Listy filologické, Teologické texty, Theologická revue HTF UK, Orthodox revue, Perspektivy, Zpravodaj Společnosti křesťanů a židů). Naposledy se autorsky podílel na slovníku Jak zacházet s náboženskými výrazy: pravopis, výslovnost, tvary, význam, (J. Šimandl – O. Mádr – J. Bartoň – J. Hlavsová, Academia, Praha 2004) a vydal svou disertaci Moderní český novozákonní překlad (Nové zákony dvacátého století před českým ekumenickým překladem) (Česká biblická společnost, Praha 2009). Podrobnější bibliografii lze nalézt na jeho osobní stránce.