Klára Jirsová

Klára Jirsová (* 1981) je doktorandkou Ústavu filozofie a religionistiky FF UK. Zabývá se francouzskou filozofií. V akademickém roce 2004/2005 absolvovala stáž na francouzské Sorbonne Paris IV, zároveň navštěvovala kurzy filozofie na Institut catholique a teologie na Ecole cathedral. Překládá z francouzštiny (Journet, Emery, Couturiere aj.). Aktivně se věnuje výtvarné tvorbě.