Pavel Vojtěch Kohut OCD

Pavel Vojtěch Kohut OCD, Th.D. (* 1969 v Třinci) absolvoval základní kurz teologie na CMBF v Litoměřicích (1987–1989) a na CMTF UP v Olomouci (1991–1994), v roce 1996 získal licenciát ze spirituální teologie na Papežském institutu spirituality Teresianum v Římě a roku 2007 tamtéž i doktorát, když obhájil dizertační práci na téma L’esperienza trinitaria secondo San Giovanni della Croce. Proposta di una lettura pastorale mistagogica. Od roku 1990 je členem Řádu bosých karmelitánů, od roku 1995 knězem. Od roku 2002 vyučuje spirituální teologii na KTF UK v Praze. Publikoval celou řadu odborných článků v Teologických textech, Mezinárodní katolické revue Communio a Salve. Je editorem současného vydání děl sv. Jana od Kříže (Karmelitánské nakladatelství, 1998–2001) a autorem několika knih (naposled Co je spirituální teologie?, 2007). V současné době je na misii ve Středoafrické republice.