Petr Beneš

Petr Augustin Beneš (*1965) vystudoval český jazyk, literaturu a pedagogiku na FF UK. yučoval na několika školách, od základních po vysokou, např. na Vyšší odborné škole pedagogické ve Svatém Janu pod Skalou. Po 12 letech pedagogické činnosti nakonec vstoupil do řádu redemptoristů. Teologické studium absolvoval v Bratislavě. V červnu 2006 byl vysvěcen na kněze. Poté krátce působil na Svaté Hoře u Příbrami, kde např. vedl přípravy ke křtům a svatbám či exercicie. Následujícího roku odešel do Rakouska, kde se stal duchovním ve farnosti na předměstí Vídně a v českém společenství při kostele Maria Am Gestade. Od roku 2012 nastoupil do služby v pražské arcidiecézi. Je autorem libret dvou oratorií: Maria – Vykoupená země (2010–12) pro sóla, sbor, varhany a orchestr, hudba Radek Rejšek; Stalo se Slovo (2012–14), opera-oratorium na námět středověkých pašijových her. Hudba Jan Fila.