Petr Štica

Petr Štica (* 1980) je odborným asistentem na Katolické teologické fakultě UK v Praze. Zabývá se křesťanskou sociální etikou, teologickou etikou, sociálním učením církve a politickou etikou. Je mj. autorem knih Etika a migrace: vybrané otázky současné imigrace a imigrační politiky (2014), Migrace a státní suverenita: oprávnění a hranice přistěhovalecké politiky z pohledu křesťanské sociální etiky (2010) a Cizinec v tvých branách: biblické podněty pro etickou reflexi migrace (2010) a spolueditorem knihy Diaspora als Ort der Theologie: Perspektiven aus Tschechien und Ostdeutschland (2016).