Tomasz Dostatni OP

Tomasz Dostatni OP, polský dominikán, nar. 1964, je zakladatelem Polské duchovní správy v České republice, Střediska křesťanské kultury při klášteře sv. Jiljí v Praze a Dnů polské a české křesťanské kultury. Působil v Praze v prvních letech svobody a byl také zpravodajem vatikánského rozhlasu ČR, po té odešel do Poznaně, kde se stal ředitelem dominikánského nakladatelství W drodze. V současné době působí v dominikánském konventu v Lublinu při tamější katolické univerzitě a je předsedou nadace Ponad granicami.