Tomasz Dostatni OP

Tomasz Dostatni OP, polský dominikán, nar. 1964, je zakladatelem Polské duchovní správy v České republice, Střediska křesťanské kultury při klášteře sv. Jiljí v Praze a Dnů polské a české křesťanské kultury. Působil v Praze v prvních letech svobody a byl také zpravodajem vatikánského rozhlasu ČR, po té odešel do Poznaně, kde se stal ředitelem dominikánského nakladatelství W drodze. V letech 2000 – 2020 předsedou dominikánské nadace Ponad granicami v Lublinu. Od podzimu 2020 působí v dominikánském konventu v Szczecinie.