CZESŁAW MIŁOSZ 3/2011

Editorial

Jeremy Driscoll OSB
Svědectví Czesława Miłosze

Jerzy Szymik
„Kristus je tu proto…“ Antropocentrismus Miłoszovy theologiae crucis

Aleksander Fiut
Okamžik věčnosti

Mezi vírou a nevírou
„Jeden krok dopředu, jeden vzad…“Rozhovor s Łukaszem Tischnerem

Czesław Miłosz
Teologický traktát

Nad Teologickým traktátem
(Jan Sokol, Jacek Salij OP, Jaroslav Med, Krzysztof Czyżewski, Tomáš Halík, Tomasz Dostatni OP)

Na hranici mezi intelektem a obrazotvorností
Dopisy Czesława Miłosze Thomasi Mertonovi

Americká perspektiva Czesława Miłosze

Legenda k obrazovému doprovodu

Recenze a anotace

English Summary

celé číslo ke stažení (*.pdf)

Toto číslo Salve vychází s laskavou podporou nadace Ponad Granicami im. św. Jacka Odrowąża v Lublinu.