PENÍZE 2/2023

Editorial

Gabriela Ivana Vlková OP
Peníze a Bible

Hyacint Ullman OP
Ježíš a peníze

Jana Plátová
Může být bohatý člověk spasen?
Klementův výklad perikopy o povolání bohatého člověka

David Vopřada
„Achab se rodí den co den“
Peníze a almužna jako prostředek vykoupení?

Petr Zahradník
Pojednání o vývoji funkcí, forem, smyslu i vnímání peněz

Petr Štica
Etická kritéria pro ukládání peněz
Podněty ze současné etické debaty v německém jazykovém prostředí

Dominik Stroukal – Pavel Peterka
Mohou být peníze bez dluhu? Příklad Bitcoinu

Antonie Doležalová
O dluhu, dlužnících a věřitelích

Vilém Anzenbacher
Milostivé léto v České republice

Máme jedny z nejpřísnějších podmínek oddlužení
Rozhovor o dluzích s Radkem Háblem


Simon Coleman
Evangelium prosperity Pojednání o charizmatu, kontroverzi a kapitalismu

Ivo Binder
Biblia pauperum Vojmíra Vokolka


Recenze

English Summary

Obálka ke stažení (.jpg)